Jaká je historie „Světa, kde si sousedé pomáhají“?

Projekt „Svět, kde si sousedé pomáhají“ začal ve Šluknovském výběžku působit od loňského ledna a má za sebou již řadu povedených akcí na obou stranách hranice. Hlavní záštitu nad projektem drží město Varnsdorf a partnerem na německé straně je neziskový spolek Valtenbergwichtel. Tento spolek ze sousedního Saska má za sebou již více než dvacetiletou historii v neziskové a dobročinné oblasti.

Primárním cílem projektu „Svět, kde si sousedé pomáhají“ je mezigenerační propojení sousedů na obou stranách hranice. Tento cíl je naplňován prostřednictvím pořádání vlastních akcí, případně partnerstvím na akcích dalších subjektů. Kromě pořádání či podílení se na aktivitách v okolí se projekt také zavázal vyvinout webovou aplikaci určenou všem sousedům ve zmíněné oblasti. Tato aplikace by měla nabízet nejrůznější typy aktivit, do kterých se budou moci všichni sousedé zapojit. V rámci aplikace se samozřejmě počítá se zapojením dalších neziskových spolků a organizací.

Jak funguje „Svět, kde si sousedé pomáhají“?

Samotná praxe ukázala, že sousedé se potkávat chtějí a dlouhodobá izolace nesvědčí vůbec nikomu. Ale nejen potřeba potkávat se je to hlavní, co z akcí projektu vyplývá. Sousedé chtějí být hlavně užiteční a prospěšní. To znamená, že nechtějí jen pasivně přijímat například kulturní nebo jiné zprostředkované zážitky.

Potřeba být užitečný a pomáhat se vyskytuje úplně nejvíc u zástupců nejstarší generace. Tato věková skupina se akcí projektu „Svět, kde si sousedé pomáhají“ účastní asi v nejhojnějším počtu. A právě jejich zpětná vazba a pozitivní reakce jsou hnacím motorem pro další pokračování projektu „Svět, kde si sousedé pomáhají“. Možná i díky výše uvedenému se akce konané od září do konce roku nesly ve velmi pohodovém duchu.

Za všechny uveďme dvě listopadové, které se uskutečnily v samotném Varnsdorfu. První z nich se konala v klubu seniorů Pohádka. Hlavním motivem bylo naučit se péct svatomartinské rohlíčky dle tradiční receptury, jak je pekly naše prababičky. Pod vedením zkušené pekařky paní Martiny se to nakonec podařilo všem a rohlíčků bylo napečeno opravdu hodně.

Druhou akcí byla oslava dne svatého Martina uskutečněná ve starokatolické farnosti. Této oslavy se zúčastnila velká spousta lidí včetně zástupců projektu „Svět, kde si sousedé pomáhají“ a seniorů z klubu Pohádka. Kromě samotné slavnosti spojené s divadelním vystoupením proběhla také ochutnávka svatomartinských vín a ve finále došlo i na rozdávání námi napečených svatomartinských rohlíčků.

Co plánuje „Svět, kde si sousedé pomáhají“?

V letošním roce projekt plánuje pokračovat v pořádání vlastních akcí. O termínech a detailech těchto aktivit informuje vždy dopředu na svých webových stránkách www.sousede-nachbarn.org. Dále, ve spolupráci se studenty a učiteli, připravuje dokumentární filmy zaměřené na historii česko-německých vztahů v oblasti Šluknovského výběžku. Premiéra těchto snímků by měla proběhnout v létě. A v neposlední řadě se projekt zaměří na dokončení webové aplikace, o které se zmiňujeme v úvodu této zprávy. Jak vidno, je na co se těšit.

Josef Pešek