Fotograf Jan Vaca představí dva soubory svých fotografií:

"Místa", ve které zkouší oživit vzpomínky na krajinu svého dětství v Českém Středohoří, konkrétně na bývalou vesnici Vitín.

"Po Němcích", tento soubor mapuje věci z tzv. Sudetských pokladů. Jedná se o předměty, které před odsunem ze svých domovů schovávali původní němečtí obyvatelé Severozápadních Čech s vírou, že se domů zase vrátí. Z dnešního pohledu je zajímavé, co v roce 1945 považovali tito lidé za důležité. Sadu knoflíků? Knížky? Panenky? 

Výstava bude k vidění do 6. května 2020, denně včetně sobot a nedělí od 9 do 11.30 a 12.30 do 17 hodin.

Těšíme se na vaši návštěvu. 

Jitka Schneiderová