To totiž na základě zájmu několika přepravních subjektů přimělo Správu železnic, aby tuto zajímavou železniční trať spojující Děčín např. s Telnicí a s Krupkou (i s její lanovkou na Komáří vížku), dala konečně do pořádku tak, aby se mohla na ní opět provozovat přeprava osob a i nákladů. Někteří zastupitelé asi nedomysleli, co se může stát. Tento unáhlený skutek znamená, že by se měly zastavit již rozeběhnuté práce na výrazné údržbě trati, zatím alespoň v úseku do Telnice. Podivná je představa některých zastupitelů, že nám tuto cyklostezku někdo postaví. Usnesení zastupitelstva oslovilo Správu železnic, která by samozřejmě provedla záměnu dráhy za cyklostezku, ale za něčí finance. Kdežto zprovoznění tratě by musela provést v rámci svého rozpočtu. Uváděný předběžný údaj 50 milionů korun je odhadovaná částka na první etapu úpravy celé železniční tratě až do Oldřichova u Duchcova. Přičemž úsek Děčín-Telnice je průjezdný (pracovní vlaky Správy železnic jej běžně celý projíždějí). Tento úsek samozřejmě vyžaduje provedení větší údržby, například důsledným vyřezáním náletových porostů v okolí tratě (toto již Správa železnic začala provádět), plánovaným obnovením označení, které někteří naši spoluobčané rozkradli a kontrolou, případně vyrovnáním kolejového svršku.

V posledním Zpravodaji z 23. dubna byl uveden i jeden nesmysl, co se týče Kozí dráhy. Náměstek primátora pro dopravu Ing. Aster v článku o Kozí dráze uvedl (a osobně i na ZM 15. 4.), že v úseku Děčín – Telnice je na trati zával. Je to samozřejmě účelová dezinformace - skutečnost je taková, že v Dolním Oldřichově spadlo před lety několik velikých kamenů, které jsou již ale dávno odklizeny!

Kozí dráha na historických fotografiích.
Pavel Sinko: Kozí dráha má naději

Pavel Sinko.Pavel Sinko.Zdroj: Archiv DeníkuBylo by přímo naivní se domnívat, že potřebné obrovské finance na snesení kolejového svršku dráhy a stavbu cyklostezky poskytne Ústecký kraj. Proč by to dělal, když záměr využití Kozí dráhy Ústeckým krajem byl výrazně odlišný a měl tuto dráhu zachránit i v rámci jejího stopadesátého výročí pro současnost, ale i budoucnost. Vždyť kdyby se alespoň částečně měla vrátit doprava na tuto dráhu a časem by mohla sloužit i jako příměstská doprava, výrazně by se potom ulevilo obrovskému provozu na Teplické komunikaci, která je součástí státní komunikace I/13 a zatím bohužel působí i jako jakýsi provizorní dálniční přivaděč na dálnici D 8. Je zajímavé, že se část děčínského zastupitelstva (než se rozhodla 15.4.) ani nenamáhala seznámit se s obnoveným provozem na tzv. Švestkové dráze, která po rekonstrukci výborně slouží občanům Ústeckého kraje. Přičemž byla původně ve stejném, ne-li horším stavu než Kozí dráha.

Co podstatné je dále to, že zastupitelé nebyli bohužel novým vedením města informováni, že stále existuje platné memorandum měst a obcí (včetně Děčína) na trase Kozí dráhy z roku 2012, které si přeje obnovení železničního provozu. Toto memorandum bylo projednáno a schváleno zastupitelstvy deseti měst a obcí přilehlých k této trati ! Tudíž usnesení ZM z 15.4. je v přímém rozporu s tímto platným memorandem.

Pavel Sinko.
Pavel Sinko: Klamání veřejnosti ve zpravodaji

Takže co může po tomto kroku našeho zastupitelstva následovat. Protože z výše uvedených důvodů nebudou asi na přestavbu železnice na cyklostezku finance (obce na trase by se potom musely na tuto stavbu složit a cyklostezku po vystavění i dále udržovat), tak se asi tento záměr neuskuteční a ještě horší by mohlo nastat to, že Správa železnic na základě stanoviska našeho města, přestane dělat na trati jakoukoliv údržbu.

Tudíž by potom následovala nejhorší možná varianta – prodloužení současného tristního stavu na Kozí dráze.

Pavel Sinko