Tato chyba, která vznikla v nedávném období, se dá ještě napravit. A tak byla z těchto důvodů svolána I. mezinárodní železniční konference pod záštitou ministra dopravy v pátek 10. ledna do Týna nad Vltavou. Na ní byly probírány způsoby záchrany, případně obnovy provozu na regionálních železničních tratích u nás a i v zahraničí. Jedním z výsledků této konference bylo vytvoření „Mezinárodního ústavu pro dopravní záležitosti“, který bude řešit problémy v oblasti regionální mobility obyvatelstva.

Pokračování a vyhodnocení konference proběhlo v úterý 14. ledna v Senátu ČR pod názvem: „Regionální železnice v ČR, současný stav a budoucnost“. Akce byla pořádána za řízení senátorky Jitky Seitlové v sídle Senátu Valdštejnském paláci. Vystoupila tam řada odborníků z dopravního oboru, například Doc. Ing. Martin Leso z ČVUT, dopravní specialisté Ing. Tomáš Tužín, Ing. Petr Tejkl a další. Byly probírány detailně i zatím neprovozované regionální tratě. Mezi nimi také Kozí dráha, vyřazená z denního provozu v roce 2007, kdy doplatila na pochybenou snahu tehdejšího vedení města Děčín a vedení Ústeckého kraje udělat z trasy Kozí dráhy dálniční přivaděč na D8. Tento záměr nebyl schválen Ministerstvem životního prostředí (nebyla schválena EIA). Ukončení trvalého provozu se ale hodilo vedení SŽDC v Ústí n.L. (od 1. 1. 2020 Správa železnic), které tak ztratilo zájem o tuto regionální trať a přidělované finance na její údržbu mohlo převádět jinam.

Pavel Sinko.
Pavel Sinko: Klamání veřejnosti ve zpravodaji

Na trati byla provozována alespoň občasná rekreační doprava z Děčína do Telnice až do roku 2015. Od tohoto roku je na trati výluka z důvodu nečekaného pádu kamení v oblasti Dolního Oldřichova - těsně před ohlášenou jízdou na Mikuláše. Od té doby je nemožné přimět SŽDC Ústí n.L. k zajištění podmínek pro obnovení provozu, i když jsou již kameny dávno odklizeny.

Pavel Sinko.Zdroj: Archiv Deníku

Přestože existuje rozhodnutí Drážního úřadu ČR z roku 2010, ve kterém se výslovně k případu Kozí dráhy uvádí: „Rozhodnutí nevylučuje obnovení veřejné drážní dopravy pokud vznikne zájem dopravců na provozování drážní dopravy nebo vzniknou přepravní potřeby na dráze“, tak toto rozhodnutí zatím Správa železnic (SŽDC) nerespektuje.

V současné době trvá „schizofrenní situace“, kdy zástupci Ústeckého kraje prohlašují, že objednají alespoň rekreační provoz, když bude výluka zrušena a SŽDC Ústí n.L. stále uvádí, že trať připraví a zruší výluku, když bude krajem objednána dopravní obslužnost!

Tento začarovaný kruh se snad letos podaří vyřešit, neboť železniční dopravce společnost KPT rail požádala o povolení provozu na této trati v rámci víkendů a svátků od začátku května do konce září. Nostalgické vlaky by jezdily zatím do Telnice, odkud by byli již firmou zakoupeným autobusem Karosa přepravováni cestující do Krupky-Bohosudova ke stanici lanovky na Komáří vížku a zpět. V současné době probíhají jednání s obcemi ohledně prodloužení prozatímní autobusové linky až do Teplic.

Jiří Anděl (bílá košile) na fotce vpravo.
Vysvětlující komentář Jiřího Anděla ke stavu financí

Samozřejmě bude muset Správa železnic do května provést vyčištění tratě a obnovu drážního návěštění, neboť někteří nekulturní občané si zatím udělali z Kozí dráhy skládku na odpadky. Již dnes se ale hlásí spoluobčané bydlící podél trati s ochotou pomoci při úklidu a i kontrolou tratě, aby snad opět nedošlo před prvním vyjetím vlaku v letošním květnu k případnému pádu kamení.

Samozřejmě je cílem snažení obnovení železničního provozu na Kozí dráze až do Oldřichova u Duchcova. Umožnilo by to i přepravcům zajímajícím se o možnost přepravovat své výrobky a suroviny pomocí železnice. Výrazně by se tak ulehčilo silničnímu provozu na přilehlých komunikacích.

A tak nezbývá než „držet palce“ dopravní firmě, jejíž vedoucí provozu Jaroslav Kugler prezentoval v Senátu přípravné práce na zahájení květnového provozu. Tato činnost by měla ve spolupráci s obcemi ležícími na trase Kozí dráhy vést k tomu, aby dráha opět sloužila veřejnosti. Kozí dráha tak má naději s obnoveným železničním provozem důstojně v příštím roce oslavit 150 let od svého vzniku.

Pavel Sinko
bývalý náměstek děčínského primátora

Vietnamská komunita slavila Nový rok.
FOTO: Vietnamci ve Varnsdorfu oslavili příchod Nového roku