Tato chyba, která vznikla v nedávném období, se dá ještě napravit. A tak byla z těchto důvodů svolána I. mezinárodní železniční konference pod záštitou ministra dopravy v pátek 10. ledna do Týna nad Vltavou. Na ní byly probírány způsoby záchrany, případně obnovy provozu na regionálních železničních tratích u nás a i v zahraničí. Jedním z výsledků této konference bylo vytvoření „Mezinárodního ústavu pro dopravní záležitosti“, který bude řešit problémy v oblasti regionální mobility obyvatelstva.

Pokračování a vyhodnocení konference proběhlo v úterý 14. ledna v Senátu ČR pod názvem: „Regionální železnice v ČR, současný stav a budoucnost“. Akce byla pořádána za řízení senátorky Jitky Seitlové v sídle Senátu Valdštejnském paláci. Vystoupila tam řada odborníků z dopravního oboru, například Doc. Ing. Martin Leso z ČVUT, dopravní specialisté Ing. Tomáš Tužín, Ing. Petr Tejkl a další. Byly probírány detailně i zatím neprovozované regionální tratě. Mezi nimi také Kozí dráha, vyřazená z denního provozu v roce 2007, kdy doplatila na pochybenou snahu tehdejšího vedení města Děčín a vedení Ústeckého kraje udělat z trasy Kozí dráhy dálniční přivaděč na D8. Tento záměr nebyl schválen Ministerstvem životního prostředí (nebyla schválena EIA). Ukončení trvalého provozu se ale hodilo vedení SŽDC v Ústí n.L. (od 1. 1. 2020 Správa železnic), které tak ztratilo zájem o tuto regionální trať a přidělované finance na její údržbu mohlo převádět jinam.

Na trati byla provozována alespoň občasná rekreační doprava z Děčína do Telnice až do roku 2015. Od tohoto roku je na trati výluka z důvodu nečekaného pádu kamení v oblasti Dolního Oldřichova - těsně před ohlášenou jízdou na Mikuláše. Od té doby je nemožné přimět SŽDC Ústí n.L. k zajištění podmínek pro obnovení provozu, i když jsou již kameny dávno odklizeny.

close Pavel Sinko. info Zdroj: Archiv Deníku zoom_in

Přestože existuje rozhodnutí Drážního úřadu ČR z roku 2010, ve kterém se výslovně k případu Kozí dráhy uvádí: „Rozhodnutí nevylučuje obnovení veřejné drážní dopravy pokud vznikne zájem dopravců na provozování drážní dopravy nebo vzniknou přepravní potřeby na dráze“, tak toto rozhodnutí zatím Správa železnic (SŽDC) nerespektuje.

V současné době trvá „schizofrenní situace“, kdy zástupci Ústeckého kraje prohlašují, že objednají alespoň rekreační provoz, když bude výluka zrušena a SŽDC Ústí n.L. stále uvádí, že trať připraví a zruší výluku, když bude krajem objednána dopravní obslužnost!

Tento začarovaný kruh se snad letos podaří vyřešit, neboť železniční dopravce společnost KPT rail požádala o povolení provozu na této trati v rámci víkendů a svátků od začátku května do konce září. Nostalgické vlaky by jezdily zatím do Telnice, odkud by byli již firmou zakoupeným autobusem Karosa přepravováni cestující do Krupky-Bohosudova ke stanici lanovky na Komáří vížku a zpět. V současné době probíhají jednání s obcemi ohledně prodloužení prozatímní autobusové linky až do Teplic.

Samozřejmě bude muset Správa železnic do května provést vyčištění tratě a obnovu drážního návěštění, neboť někteří nekulturní občané si zatím udělali z Kozí dráhy skládku na odpadky. Již dnes se ale hlásí spoluobčané bydlící podél trati s ochotou pomoci při úklidu a i kontrolou tratě, aby snad opět nedošlo před prvním vyjetím vlaku v letošním květnu k případnému pádu kamení.

Samozřejmě je cílem snažení obnovení železničního provozu na Kozí dráze až do Oldřichova u Duchcova. Umožnilo by to i přepravcům zajímajícím se o možnost přepravovat své výrobky a suroviny pomocí železnice. Výrazně by se tak ulehčilo silničnímu provozu na přilehlých komunikacích.

A tak nezbývá než „držet palce“ dopravní firmě, jejíž vedoucí provozu Jaroslav Kugler prezentoval v Senátu přípravné práce na zahájení květnového provozu. Tato činnost by měla ve spolupráci s obcemi ležícími na trase Kozí dráhy vést k tomu, aby dráha opět sloužila veřejnosti. Kozí dráha tak má naději s obnoveným železničním provozem důstojně v příštím roce oslavit 150 let od svého vzniku.

Pavel Sinko
bývalý náměstek děčínského primátora