Lidé spolu s Ondřejem Benešem šli od kavárny Coffee & Books až na Komenského náměstí, kde bude také start příští procházky. Ta se koná v úterý 3. srpna v 16 hodin. V srpnu se zájemci projdou z Komenského náměstí okolo kostela sv. Štěpána až na Masarykovo náměstí.

Knihovna tuto akci pořádá ve spolupráci s Kanceláří městského architekta a Děčínsko-podmokelskou vlastivědnou společností. 

Miroslava Nedvědová