Je to další záslužný knižní počin, neměl by zůstat literární veřejností ni čtenáři nepovšimnut. A jistě nejen proto, že Obchod na korze posloužil co literární předloha stejnojmennému filmu režisérů Jána Kadára a Elmara Klose, který byl oceněn americkým Oscarem. Pětisvazkové spisy prozaika i scénáristy Grosmana prvně představují jeho dílo jako celek; nabízí scénáře, romány, novely, povídky, dramata, články, rozhovory i výběr z korespondence.

Od narození všestranného autora Ladislava Grosmana uplyne letos 100 let. Tím nejcennějším v jeho díle je vyobrazení zaniklého, málo známého meziválečného světa slovenských Židů, v němž prožil dětství. Autor přináší naléhavé autentické svědectví o hrůzách holokaustu. V povídkách i literárních dopisech o jomkipurské válce a životě v Izraeli v 70. letech líčí realisticky a sugestivně tehdejší události, jichž byl svědkem. Jeho díla uchvacují čtenáře hloubkou i tím, že se v nich mísí tragické i smutné s humorným a poetickým. Spisy vycházejí od roku 2018; již vyšel svazek 2. (Povídky) a 4. (Dopisy Mileně, oba edičně připravil Jiří Opelík). Spisy Ladislava Grosmana – svazek 1. První svazek spisů přináší dvě slavné novely i málo známý román z období Slovenského státu z městečka pod Vihorlatem, v němž vedle sebe žijí židovská a křesťanská komunita v atmosféře postupující fašizace společnosti.

V Obchodu na korze, jehož zfilmování režiséry Jánem Kadárem a Elmarem Klosem bylo oceněno americkým Oscarem, jde o drama prostého člověka uvízlého v mašinerii nových pořádků. Podobně je to v příběhu stárnoucí dívky v novele Nevěsta, která se dočká svatby za nezvyklých podmínek. V románu Z pekla štěstí je dvanáctiletý chlapec propašován do Maďarska k příbuzným v domnění, že bude ve větším bezpečí, a tam, vyzbrojen jen znalostí rodokapsů a červené knihovny, projde hrůzami války. Strhující román, v němž se mísí tragika, humor i poezie, inspiroval skutečný příběh. 

Radek Strnad