Současný nouzový stav trvá v různých úpravách od 5. října 2020. Mnoho lidí jistě pocítilo úlevu, když premiér Andrej Babiš potvrdil, že 11. dubna 2021 toto omezení skončí. Pokud však celou situaci prozkoumáme do hloubky, zjistíme, že se jedná o 189 dní, tedy o celých 27 týdnů. Opět se nám objevuje číslo 27, o kterém bylo již psáno v předešlých článcích. Doporučujeme čtenářům vyhledat si na internetu veškeré informace o tomto čísle, aby si mohli vytvořit vlastní úhel pohledu.

Pavel Hlušička