Analýza ukázala, že v okrese Děčín je 3,85% řidičů, kteří způsobili nehodu svou agresivní jízdou, což jej řadí do TOP 5 nejhorších okresů v celé ČR. Naopak okres Litoměřice má statisticky nejslušnější řidiče. Agresivní nehodu způsobilo pouze 1,78% řidičů ze všech evidovaných nehod. Celorepublikový průměr se potom pohybuje na úrovni 2,54%. 

Riziko, že se vám stane nehoda, jejíž příčinou je agresivita, je v nejrizikovějším okrese Ústeckého kraje dvojnásobné v porovnání s Litoměřicemi, který vychází z hlediska agresivních nehod v Ústeckém kraji jako nejméně rizikový. „Zatímco v okrese Litoměřicečiní podíl agresivních nehod přibližně 1,78 % případů ze všech nehod, v okrese Děčín se jedná o 3,85% podíl, což znamená, že téměř každá 25. nehoda vzniká z důvodu agresivity,“ doplňuje Petr Jedlička, vedoucí oddělení pojistné matematiky a analýz ČKP, která portálu nehod poskytuje data o nehodách.

Proč tomu tak je?

Okres Litoměřice a Děčín mají přibližně stejnou rozlohu a velice podobný počet obyvatel (asi 120 000). Za sledované období je počet nehod způsobených agresivní jízdou 123 v Litoměřicích oproti 307 nehodám v Děčíně. „Pokud budeme vycházet z toho, že k agresivnímu předjíždění nebo vybržďování vyprovokuje pachatele řidič, který se mimo obec vleče před ním, tak v okrese Děčín je pouze 52 obcí, oproti Litoměřicím.Tamjich je 105 a silniční síť je tammnohem hustější a dokáže lépe absorbovat silnější provoz. V okrese Děčín je tedy pachatel nehody více pokoušen k agresivní jízdě. A to může být jeden z důvodů, proč jsou řidiči v okrese Děčín agresivnější,“ uvádí Jan Chalas, ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem portálu nehod.

close Poměr mezi celkovým počtem nehod a nehod způsobených agresivní jízdou info Zdroj: portalnehod.cz zoom_in Poměr mezi celkovým počtem nehod a nehod způsobených agresivní jízdou

close Kde bourají nejvíc lidé z Ústeckého kraje. info Zdroj: portalnehod.cz zoom_in Kde bourají nejvíc lidé z Ústeckého kraje.

close Poměr mezi nehodami způsobenými agresivní jízdou a celkovým počtem nehod info Zdroj: portalnehod.cz zoom_in Poměr mezi nehodami způsobenými agresivní jízdou a celkovým počtem nehod

O projektu Portál nehod

Portál nehod vznikl jako nový nástroj sloužící k prevenci proti dopravním nehodám. Návštěvníkům z řad veřejnosti, novinářů, samosprávy a dalších umožňuje velmi jednoduše zjistit, na kterých místech dochází nejčastěji k nehodám. Zdrojová data Portálu nehod tvoří statistiky dopravní policie, ale také data od pojišťoven. Díky tomu přináší portálnehod.cz nejucelenější statistiky dopravních nehod v Česku.

Cílem portálu je za přispění shlukové analýzy systematicky lokalizovat a upozorňovat na riziková místa a tím pomoci ke zvýšení bezpečnosti na českých silnicích. Motoristická veřejnost získá přehled o místech s nejčastějším výskytem nehod prostřednictvím článků, které na portálu publikují datoví analytici a novináři, ale také pomocí mapy zobrazující místa, kde se stalo nejvíce nehod za poslední dva roky.

Přehledná aktuální mapa vyobrazuje nejfrekventovanější nehodová místa dle shlukové analýzy všech nehod, které se staly v České republice za posledních 24 měsíců. Ta je možno dále členit na základě významných příčin (předjíždění, rychlost, střet se zvěří, alkohol a drogy) a nejčastějšího výskytu vážných zranění (těžké zranění, smrt). Mapa nabízí filtrování podle krajů a okresů nebo vyhledání konkrétního místa. Zvolený filtr doplňuje tabulka 10 nejnebezpečnějších míst. Při označení místa nehody se zobrazí detail lokality, a to včetně výše škodních událostí a nejčastější příčiny nehody.

Projekt Portál nehod (www.portalnehod.cz) vznikl za podpory Fondu zábrany škod a úzké spolupráce s Českou kanceláří pojistitelů. Autorem projektu je společnost DataFriends, která i portál provozuje. Mediálním partnerem projektu je Vltava Labe Média.

Agresivitě řidičů se věnuje i Česká asociace pojišťoven

Na rostoucí agresivitu za volantem upozorňuje i kampaň České asociace pojišťoven (ČAP) - Agresivita zabíjí, jejímiž partnery jsou Besip a Policie ČR. Kampaň byla spuštěna 17. září 2020 a staví zejména na emotivních televizních a rádiových spotech popisujících konkrétní nebezpečné situace způsobené agresivními řidiči, které mají fatální následky, a to nejen pro samotné účastníky dopravních nehod, ale i pro jejich blízké. Spoty, které můžete najít zde, doplňuje i bannerová reklama a tištěná inzerce. Nově Česká asociace pojišťoven uvedla sérii online videí se známým stand-up komikem coby agresivním instruktorem autoškoly, který s nadsázkou ilustruje, jak by se mladí při řízení rozhodně chovat neměli. Tato videa cílí především na mladé začínající řidiče. Na webu www.agresivitazabiji.cz lze také vyzkoušet své řidičské vlastnosti pomocí testu agresivity, který ČAP připravila ve spolupráci s dopravními psychology.

Monika Bartlová