„Výsledky naší práce prezentujeme na Národním chirurgickém kongresu pravidelně. O to více mě i mé kolegy těší, když je oceněna tak, jako poster doktora Moravíka. Tým děčínské chirurgie při retrospektivní analýze prezentuje soubor 458 pacientů s věkovým průměrem 65 let a mediánem 67 let, jimž jsme na našem pracovišti provedli elektivní resekci rekta," uvedl primář Chirurgického oddělení Nemocnice Děčín MUDr. Jan Rejholec, jenž na kongresu vystoupil s vyžádanou semilive prezentací robotické resekce rekta.

Z uvedeného souboru mělo podle primáře nadváhu a obezitu v součtu 70 % operovaných pacientů, normální váhu podle hlediska BMI – Body mass indexu – pouze 26,4 %. V závěru jsme na základě vyhodnocených dat, získaných během celé dekády, mohli konstatovat, že miniinvazivní operace jsou i u obézních pacientů bezpečně proveditelné za cenu lehce delšího operačního času. 

Chirurgický obor v děčínské nemocnici má velkou tradici. Zdejší oddělení pořádá celostátní odbornou konferenci s názvem Děčínské chirurgické dny. V roce 2022 se na děčínském zámku uskutečnila akce se 180 účastníky již pošesté.

Co je poster? Plakát většího rozměru používaný k prezentaci výzkumu nebo výzkumného projektu. Funkcí posteru je zaujmout a přitáhnout pozornost posluchačů. Posterů se např. využívá při prezentaci projektu či odborné studie.