Finanční částka, která bude v roce 2022 vykoledována, podpoří z 65% činnost Občanské poradny Rumburk, která pomáhá od roku 2002 všem lidem v krizi. Zbývajících 35% bude pomáhat lidem nejen lidem v ČR, ale i v zahraničí, v rámci charitního díla.

V roce 2021 byla sbírka, vzhledem k omezením, přesunuta do online sféry a my jsme Vám osobně domů nemohli přinést požehnání, ani uskutečnit krásný koncert, což nás velice mrzelo a mrzí, protože vaše úsměvy a vřelé přijetí nám chybí. Díky této zkušenosti i vzhledem k tomu, že celá republika zažívá opět ke konci roku deja vu máme obavy, zda budeme moci Tříkrálový koncert a samotné koledování v roce 2022 uskutečnit tak, jak to známe. Nicméně doufáme, že následný rok bude příznivější a naše skupinky tří králů budou moci vyrazit do ulic a navštívit vaše domovy s koledou. Tříkrálová sbírka po celé ČR bude zahájena 1. ledna a končit bude 16. ledna 2022. Po celou tuto dobu budou moci dárci přispět nejen přímo koledníkům, ale zůstala zachována i možnost přispět do online kasiček. Rumburská charita bude oficiálně zahajovat Tříkrálovou sbírku 2022 dne 7. ledna 2022 a to slavnostním koncertem Varnsdorfského Náhodou v kostele Sv. Vavřince v Rumburku. Určitě sebe ani Vás nechceme opět připravit o úžasný kulturní zážitek a rovněž nechceme omezovat a rozdělovat společnost na očkované a neočkované, proto s radostí můžeme ujistit všechny příznivce tohoto pěveckého sdružení a i ty, kteří si chtějí užít a prodloužit sváteční náladu, že koncert bude nahrán a všem zpřístupněn na internetu. Záznam koncertu nám zajistí studenti Gymnázia Rumburk pod vedením svého učitele, kteří mají zkušenosti se školní televizí GymBreak. Odkaz, kde zaznamenaný koncert naleznete, bude zveřejněn na webových stránkách rumburské charity či facebooku v příslušných skupinách a samozřejmě i v Rumburských novinách.

Samotné koledování pak plánujeme na první lednový víkend. Naši králové by měli do ulic v Rumburku, Jiříkově, Filipově nebo ve Starých Křečanech poprvé vyrazit 8. ledna 2022. Pokud byste měli zájem, aby Tři králové opravdu přišli přímo k vám můžete nám napsat na email op@charitarumburk.cz, reditel@charitarumburk.cz, nebo hned v počátku roku 2022 můžete zavolat na tel. čísla 412 384 744, 412 384 745 a sdělit nám vaše jméno, adresu, kde vás najdeme a mi rádi přijdeme. Podpořit nás rovněž můžete pomocí on-line kasiček prostřednictvím internetu, bezhotovostním darem pomocí QR kódu, dárcovskou SMS či DMS popř. převodem na sbírkový účet 66008822/0800 u České spořitelny a.s. či složenkou. Aby se vaše dary dostaly přímo do rumburské charity bude nutné vždy uvést správný variabilní symbol naši charity, který je VS: 77794 1301. Podrobnosti, jak v takovém případě postupovat a zaslat svůj dar, naleznete, až přijde ten správný čas, nejen na webových stránkách Tříkrálové sbírky (www.trikralovasbirka.cz ), ale přímo i na webových stránkách rumburské charity https://charitarumburk.cz/trikralova-sbirka.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem dárcům i ostatním spoluobčanům s velkým srdcem, kteří oceňují naši práci, za jejich přízeň a podporu. Rovněž bych vám všem nejen za sebe, ale i za své kolegy a klienty rumburské charity, chtěla popřát klidné a ničím nerušené vánoční svátky a šťastný Nový rok 2022.

Martina Škodová

Nepořádek hyzdí krajinu poblíž obnovované Kozí dráhy
Nepořádek hyzdí krajinu poblíž obnovované Kozí dráhy