Město Dolní Poustevna má vytyčený jasný a konkrétní cíl, po jehož naplnění bude příjemnou a bezpečnou obcí s rozvinutou infrastrukturou pro cestovní ruch a centrem kulturního dění v regionu Šluknovského výběžku. Tento závazek naplňuje mnohými investicemi do svého majetku a každoročně díky dotacím zdvojnásobuje svůj rozpočet.V současné době probíhá dokončení řady velkých investic, ze kterých lze zmínit především péči o životní prostředí a rozvoj sportovního a kulturního vyžití v regionu Šluknovského výběžku.

Město mezi lety 2017 – 2021 realizovalo tři na sebe navazující etapy pro zlepšení stavu zeleně a úpravu obecních parků. Celkové náklady dosáhly 15 milionů korun, ze kterých činila více než 4 miliony korun dotace z Evropské unie. Celkem bylo vysázeno přes 6000 ks dřevin a založeno přibližně 20000 m²nového trávníku. K tomuto všemu byly dále ošetřeny stávající dřeviny, pořízen nový mobiliář, vytvořeny nové tůně, mlatové cesty a v neposlední řadě podium pro pořádání kulturních akcí.

Jednou z nejzásadnějších investic v posledních letech byla rekonstrukce sportovní haly v Dolní Poustevně. Projekt za přibližně 30 milionů korun, z nichž činila 16 milionů korun dotace z Ministerstva financí, navazuje na pravidelnou obnovu a údržbu sportovního areálu. Areál nabízí nově zrekonstruovanou plochu pro in-line hokej, zimní bruslení, basketbal a další sporty. Součástí komplexu jsou i tenisové kurty, hřiště pro plážový volejbal, fotbalový stadion s novým trávníkem, workoutové hřiště a právě rekonstruovaná sportovní hala. Ve sportovní hale nalezneme nově vzniklé ubytovací jednotky, které slouží sportovcům pro soustředění a ubytovaným turistům jako výchozí bod k návštěvě místních atrakcí v regionu. V dojezdové vzdálenosti je například Národní park České Švýcarsko, CHKO Lužické hory, CHKO Labské pískovce a mnoho dalších památek a zajímavých míst k návštěvě.

Město dále spolupracuje s místními spolky a občany na pořádání kulturních a společenských akcí, kterých se koná každoročně více než 50. Mezi nejzásadnějšími lze zmínit především Slavnosti města, kde bývá vždy přibližně 2000 návštěvníků. Dále pak již tradiční pochod Severní stopou, Loutkový festival, promítání letního kina v nově upraveném parku a v neposlední řadě napříkladzávody ve střelbách na nově zrekonstruované střelnici s olympijskými parametry.

V současnosti probíhají projektové přípravy pro vybudování cyklostezek a rekonstrukci Kulturního domu, což by měly být největší investice let následujících. Cyklostezky společně propojí Šluknovsko s Německem, podpoří zlepšení turistického ruchu a možnosti cestování v regionu.

Dolní Poustevna