Komplexní sexuologická péče v Rumburku zahrnuje vyšetřování a léčbu pacientů se sexuálními dysfunkcemi, sexuologickou andrologii, vyšetření a terapii poruch mužské plodnosti, vyšetření a léčbu pacientů se sexuálními deviacemi, výkon ochranných ambulantních sexuologických léčeb a vyšetření spermiogramu.

„Jsem opravdu rád, že se v Rumburku otevřela nová sexuologická ambulance. Je to skvělá zpráva pro místní obyvatele, protože pacienti již nemusí dojíždět do Ústí nad Labem, aby získali odbornou péči týkající se sexuálního zdraví,“ chválí si chod ambulance primář Sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Marek Broul.

„Rozšíření a zkvalitnění péče, nikoliv pouze její zachování, je prioritou od chvíle, kdy nemocnice přešla pod správu Krajské zdravotní 1. června 2021. Dalším důkazem toho je otevření urologické ambulance v roce 2022 a brzké zprovoznění nutriční ambulance,“ uvedl ředitel rumburské nemocnice Krajské zdravotní Michal Tichý. Urologická ambulance nyní slouží více než 50 tisícům obyvatel Šluknovského výběžku.

Sexuologická ambulance Nemocnice Rumburk
Adresa: Jiráskova 1378/4, Rumburk – poliklinika, 2. nadzemní podlaží
Do ambulance je nutné objednání předem. Doporučení nutné není.
Objednat se můžete u sestry Markéty Švábové: +420 412 359 543 každou středu od 8:00 do 14:00 hodin

Petra Roubíčková, Krajská zdravotní