Záštitu nad akcí převzali Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje, a MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní. Výsledky soutěže o nejlepší vědecké práce v daných kategoriích slavnostně vyhlásil prof. MUDr. Martin Sameš, předseda Vědecké rady Krajské zdravotní. Akce se za vedení Ústeckého kraje zúčastnil radní v oblasti zdravotnictví Radim Laibl, za Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem děkan Fakulty zdravotnických studií (FZS UJEP) doc. Zdeněk Havel a další zástupci univerzity. VVK se účastnilo Představenstvo KZ v čele s předsedou statutárního orgánu MUDr. Ondřejem Štěrbou, členové Dozorčí rady KZ, generální ředitel KZ MUDr. Petr Malý, MBA a zástupci managementu společnosti.

„Děkuji za příležitost zahájit takto renomovanou vědeckou a společenskou akci, jakou Výroční vědecká konferenci Krajské zdravotní bezpochyby je,“ pozdravil účastníky MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ. „Ústecký kraj se dlouhodobě snaží o podporu Krajské zdravotní. Teď máme před sebou ty nejvyšší cíle, a to nejen dotáhnout do konce investice v Ústí nad Labem, Děčíně a Chomutově. Nejdůležitější pro mě ale je, že Krajská zdravotní disponuje takovými kapacitami a odborníky, kteří tu dnes jsou, že jejich jména jsou známá nejen za hranicemi Ústeckého kraje, ale i za hranicemi republiky,“ řekl na úvod konference Radim Laibl, radní Ústeckého kraje pro oblast zdravotnictví.

Je důležité si uvědomit, že hodnotíme rok 2021, rok stále ještě plný Covidu, plný péče o naše pacienty a vy jste si přesto našli čas na to, abyste vědecky bádali a publikovali. Za to vám patří velký dík, stejně jako představenstvu společnosti, které vám odsouhlasilo podporu interní grantové agentury,“ uvedl MUDr. Petr Malý, generální ředitel KZ.

Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlásila Vědecká rada Krajské zdravotní za rok 2021 výroční ceny za nejlepší vědeckou práci lékaře, cenu za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let, cenu za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků, cenu za nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství, cenu v kategorii Republiková prvenství, cenu za příkladnou reprezentaci, cenu za vědecké a odborné aktivity oddělení. Profesor Sameš zhodnotil dosavadní činnost vědecké rady a celkové výsledky jednotlivých pracovišť v předchozích roce. Poděkoval za k dnešnímu dni v devíti kolech poskytnutou interní grantovou podporu v celkové výši 45 milionů korun. Představil také nově jmenovaného člena Vědecké rady KZ, primáře Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Litoměřice Jiřího Kozelku.

Následovalo vlastní udílení cen Vědecké rady KZ. Cenu v kategorii „Republiková prvenství“ získal MUDr. Lubomír Kopp,z Kliniky úrazové chirurgie v ústecké Masarykově nemocnici (MNUL) a oceněn byl i kolektiv zástupců zdravotníků z různých pracovišť v Ústeckém kraji (Iktová centra, Komplexní cerebrovaskulární centrum, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje). V této kategorii uspěli i specialisté z Neurochirurgické kliniky v MNUL doc. MUDr. Petr Vachata, MUDr. Martin Bolcha a prof. MUDr. Martin Sameš.

V kategorii „Příkladná reprezentace“ ceny obdrželi MUDr. Patrik Rajs z Oční kliniky v MNUL, MUDr. Tomáš Novotný, přednosta Ortopedické kliniky v MNUL, a MUDr. Jan Lodin z Neurochirurgické kliniky.

Kategorie „Vědecké a odborné aktivity oddělení“ byla první s určením pořadí. Nejlepší výsledky dosáhla Neurochirurgická klinika, na 2. místě skončila Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) a 3. místo obsadila Ortopedická klinika v MNUL.

Cenu pro nejlepší vědeckou práci lékaře získal prof. MUDr. Vladimír Bobek, z Oddělení hrudní chirurgie MNUL, za 2. místo ji dostal prof. MUDr. Vladimír Černý, přednosta KAPIM, a jako 3. nejlepší v této kategorii byl oceněn MUDr. Jan Beneš z téže kliniky.

První místo a cenu za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let získal MUDr. Štěpán Cimrman z Infekčního oddělení MNUL, cenu za 2. místo MUDr. Vojtěch Kunc z Kliniky úrazové chirurgie v MNUL a za 3. místo MUDr. Jan Lodin z Neurochirurgické kliniky. Cenu za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků obdržela Pavla Bradáčová z Oddělení klinické hematologie MNUL. Cena za nejlepší monografii patří Soně Brabcové z Kliniky úrazové chirurgie. V soutěži o nejlepší odbornou práci v oblasti ošetřovatelství na nejvyšší metu dosáhla Kateřina Rusková z Neurologického oddělení MNUL, 2. místo získaly Pavla Kubínová a Ivana Vernerová z Neurochirurgické kliniky. Oceněnými na třetím místě byly Zuzana Hejčlová a Lenka Hrdličková, také z Neurochirurgické kliniky. Slavnostní setkání v Kampusu ústecké univerzity moderoval Roman Vojtek. Součástí programu bylo vystoupení Ivy Kubelkové a přehlídka historických uniforem zdravotních sester v provedení studentek FZS UJEP.

Krajská zdravotní, a.s.