Vzhledem k novým opatřením vlády a snaze zamezit co nejvíce stýkání lidí posouváme naší první procházku s architektem o měsíc, na druhé dubnové úterý 14. dubna. Začínáme u Městské knihovny, sejdeme se před Infocentrem, projdeme nábřeží, od Rogala se zaměříme i na protější břeh a procházku zakončíme na Mariánské louce.

Akci organizujeme společně s Děčínsko-podmokelskou vlastivědnou společností a kanceláří městského architekta.

Miroslava Nedvědová, Městská knihovna Děčín