V soutěži, kterou banka vyhlašuje, jsme nejprve získali pouze divokou kartu. Díky neuvěřitelné podpoře veřejnosti jsme získali úžasných 1 275 hlasů, ukázalo se, že lidem není osud drobné sakrální stavby, která se připomíná rokem 1721, lhostejný.

Zakladatelem a donátorem kaple byl bělič Johann Christop Hesse a další generace rodiny se o kapličku staraly téměř 250 let. Díky „péči“ poválečných majitelů zbyla s kapličky podobně jako z domu zřizovatele hromada kamení.

Díky preferenčním hlasům náš projekt postoupil do finále soutěže, v které jsme získali 1. cenu.

Záměrem Klubu českých turistů Krásná Lípa bylo historickému objektu, který dotvářel ráz krajiny a byl svědkem radostí i starostí poutníků i lidem v kraji, vrátit jeho původní podobu a význam.

Následovalo neúspěšné zdlouhavé jednání se současnou majitelkou pozemku. Stavíme repliku kapličky opodál na novém pozemku, do základu i obvodového zdiva byly zakomponované prvky ze staré kapličky.

Klubové finanční prostředky jsou omezené, proto jsme přivítali, že ČSOB vyhlásila další kolo soutěže. Přihlásili jsme se do soutěže s projektem na kamenný vstupní portál, obložení soklu na vstupní dveře. Výběrová komise náš projekt zařadila přímo do finále. Skončili jsme 1.

Po třech letech má můj článek úplně stejný začátek, opět musím oslovit stejnou skupinu příznivců s mnoha díky, v letošním roce bych rád navíc poděkoval Děčínskému deníku, který grant ČSOB propagoval, jistě to přispělo k našemu umístění.

Záměrem projektu je společně (znovu) vytvořit krajinotvorný prvek trvalé hodnoty, který zase bude vítat kolemjdoucí a stane se neměnnou hodnotou a odkazem příštím generacím.

Václav Hieke, KČT Krásná Lípa