Před vchodem do zoo v Děčíně nechali vykácet několik zdravých krásných stromů. Již 30 let tam každý den jezdím a nikomu nepřekážely. Až najednou přijedu jako každý den a nechtěl jsem ani tomu uvěřit, co jsem uviděl. Co člověk zničí za pár minut. Tyto stromy tam rostly minimálně 100 let a ještě by rostly dále. Byl to dub. Je mi z toho smutno, že i v této době, kdy bojujeme o každý strom, tak necháme vykácet zdravé. Jenom v zoo se musí vykácet cca 100 stromů kvůli tomu, že uschly.

Jan Fieger, předseda spolku Aktivní občané

Kácení stromů u zoo.Zdroj: Jan Fieger