Pár slov úvodem


Byl to před šedesáti lety rok plný významných událostí. Pouze namátkou: první člověk ve vesmíru – Jurij Gagarin obletěl 1x Zemi, začíná se stavět Berlínská zeď, byla zahájena stavba Nechranické přehrady, Otto Wichterle vyrobil první měkké kontaktní čočky a další. Nu a k tomu všemu, světe div se, byl připraven a realizován první jarní sraz turistů našeho tehdejšího okresu. Že nemůžeme srovnávat? Ale ano. Protože jsou události celosvětového, celostátního ale také regionálního významu. Každá z nich má mimořádný význam pro danou oblast a je nutné, abychom na ně nezapomínali.

Zrodila se myšlenka


V roce 1957 se uskutečnila akce, která byla nazvaná 100 jarních kilometrů. Hlavním smyslem bylo mobilizovat turistické oddíly k masové účasti členů a všech příznivců turistiky a získávat širokou veřejnost pro aktivní pohyb a vztah k přírodě vůbec. Každá první jarní neděle v dalších letech byla nazvána Turistickou nedělí a byla vždy zahájena akcí 100 jarních kilometrů. A to už byl pouze nepatrný krůček k tomu, aby Okresní výbor turistiky OV ČSTV v Děčíně připravil tzv. Jarní sraz turistů a 26. března 1961 v Kamenické Šenově u Panské skály plánovanou akci uskutečnil. Sešli se turisté z celého okresu, další rok následovala Vlčí Hora (tehdy ještě samostatná obec) a z jarních srazů se stala nádherná tradice.

Jedna zajímavost


To byly roky 1962–1965. Tehdy se jarní srazy turistů organizovaly zvlášť pro západní a východní část okresu. V roce 1965 dokonce i pro střední část okresu (na Vrabinci, Stožci a opět ve Vlčí Hoře). Rok 1966 vrátil jarní srazy opět na jedno místo.

Tak šly roky…


…střídala se města a obce, aktivních turistů i účastníků z řad veřejnosti přibývalo a stejně tak přibývalo míst a památek, se kterými nás organizátoři jednotlivých jarních srazů seznamovali. Ta krásná tradice pokračovala s každoroční železnou pravidelností až do roku 1991. Ve zmíněném roce se spojily Kluby českých turistů okresu Děčín a Česká Lípa do Labsko-lužické oblasti a první velkou akcí byl hned na jaře roku 1992 Oblastní jarní sraz turistů. Organizací byl pověřen tak trochu symbolicky KČT Krásná Lípa, který se také v roce 1991 rozloučil s Tělovýchovnou jednotou a osamostatnil se.

A pokračujeme


Opět rok co rok, Rumburk, Česká Lípa, Děčín, Brtníky, Sloup v Čechách, Česká Kamenice, Mimoň, Šluknov a další za účasti stovek a tisíců účastníků, kteří milují pobyt v přírodě, mají zájem navštívit nepoznané a chtějí navázat nová přátelství. Loňský jarní sraz hostil KČT Dolní Poustevna a pořadatelství v roce letošním bylo přiděleno KČT Krásná Lípa.

Jarní srazy v Krásné Lípě


KČT Krásná Lípa byl založen v roce 1981 jako nový odbor při TJ Krásná Lípa. V šedesátileté historii byla organizace jarních srazů přidělena tomuto klubu celkem 5x. Vzpomínáte? 1985 – základna klubu za fotbalovým hřištěm, počasí slunečné, ale po předchozím tání travnatá plocha základny doslova rozbahněná, ale u výborného kulturního programu a občerstvení nálada skvělá. 1992 – bohatý kulturní program v místním kině, odhalení pamětní desky bratrům Bienertovým a otevření první části zrekonstruované žluté trasy přes Kyjovský hrádek. 1997 – vystoupení krásnolipských tanečních a pěveckých souborů v Besedě na náměstí, přesun na hráz přehrady v Kyjově, občerstvení a slavnostní otevření kompletní žluté stezky Kyjovským údolím. 2008 – hlavním bodem srazu v tomto roce byla turistická výstava v tehdejším Domě volného času (dnes relaxační centrum Aparthotelu Lípa) a konečně rok 2013 – na toto období udeřila zima, kterou umocňoval krutý mráz a prudký vítr (nejdříve zmrzl chleba, potom už mrzla i hořčice a kdo okamžitě nesnědl guláš, měl smůlu). V místním kostele pak proběhl kulturní program s předáním odměn aktivním členům KČT a přítomní vyslechli mimořádný koncert na opravené varhany.

Jan Douda, KČT Krásná Lípa