„Přírodní a kulturně-sociální škody jsou nevyčíslitelné, klíčové je, aby se oheň podařilo co nejdřív uhasit. Pak se bude možné zabývat ekonomickou stránkou škod spojenou také s turismem,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget a dodává: „Průběžně se řeší pomoc, a to hasičům, obyvatelům, obcím a dalším.“

Aktuální pomoc přináší mimo jiné:

Město Děčín – pro hasiče je možné poskytnout materiální pomoc (vodu, ovoce, energetické tyčinky …), město zřídilo a provozuje 24/7 informační linky na tel.: 412 593 183, 412 516 516 a 604 294 673 aj. 
Úřad práce ČR - obyvatelé mohou požádat o mimořádnou o okamžitou pomoc až téměř 70 tisíc Kč, obce mohou požádat o zaměstnance na veřejně prospěšné práce, kteří pomohou s odstraňováním následků škod.
Sbírky - vyhlásilo například donio.cz nebo Znesnáze21
Ministerstvo životního prostředí – pro obce má na obnovu infrastruktury včetně zabezpečení požárem poškozených svahů připraveno 100 milionů Kč, přispěje také přibližně 20 miliony na likvidaci odpadů a zajištění pohonných hmot pro leteckou techniku.
Firmy a nadace - například společnost ČEZ a její nadace chce připravit konkrétní formu pomoci po uhašení požáru, mohlo by jít třeba o grant pro obce na opravu základní infrastruktury, pro záchranné složky na nákup vybavení, na obnovu zalesnění či turistických cest v národním parku, společnost Mattoni 1873 už poslala do oblasti pro hasiče balenou vodu.

Štěpánka Filipová

Slavnostní průvod pod fantaskní architekturou a mýtickou horou Parnásos, obraz: neznámý autor, činný na přelomu 17. a 18. století
Čtenáři píší: Recenze zajímavé výstavy Šlechtické slavnosti a zábava