Daný prostředek bude užíván Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Jílové při plnění úkolů vyplývajících ze zákona o požární ochraně a dále pak pro zajištění připravenosti města na řešení krizových situací v rámci krizového řízení. Daný typ vozidla je určen například k přípravě protipovodňových opatření, tj. stavba protipovodňové zdi, evakuace předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby, nebo nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí, nouzové zásobován atp. Zároveň bude sloužit i při ostatních činnostech jednotky, jako např. při plánované údržbě a kácení dřevin v rámci technické pomoci městu, převozu materiálu při pomoci se zajištěním akcí města, na odvoz vraků osobních automobilů za účelem plnění ročního plánu odborné přípravy.

Z pozice velitele JSDH Jílové tímto děkuji Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje.

Pavel Mošner