Různými formami se seznamovali s životní realitou 70. a 80. let v ČSSR a s událostmi přelomového roku 1989. Své prožitky, vnímání situace a událostí studentům svěřili bývalí absolventi Gymnázia – aktéři z roku 1989, učitelé školy nebo zakladatelé OF v Děčíně.

Studenti měli možnost sledovat rok 89 očima běžného Děčíňana či přemýšlet o listopadových událostech spolu s historikem a didaktikem z filozofické fakulty.

Setkání s pamětníky byla doplněna projekcí filmů a výstavou Život v období normalizace. Atmosféru doplňovaly dobové předměty, unikátní samizdatové tiskoviny, fotografie. Studenti nižšího gymnázia si sami pro sebe vytvořili tematicky zaměřenou skupinovou práci, s jejímiž výsledky se ostatní žáci mohou seznámit na chodbách školy.

Děkujeme srdečně všem, kteří nám pomohli tento den uskutečnit, a tím umožnit studentům částečně zažít, co je to nesvoboda. Jedině tak mohou ocenit a s pochopením přijmout život ve svobodě.

P. Lux

Školní časopis YNTRÁK je nejlepším středoškolským časopisem roku 2019
Školní časopis Yntrák je nejlepším středoškolským časopisem roku 2019