Snímek pochází ze šedesátých let minulého století. První zmínky o obci na tomto místě pochází z roku 1311. Ve městě je celá řada pamětihodností, jednu z nich vidíte i na fotografii.  Historické jádro města je označeno za městskou památkovou zónu. Na území města se nachází několik měšťanských domů. Na počátku roku 2020 žilo v tomto městě necelých 3 700 obyvatel. Dominantou města je zámecký areál tvořen šesti zámky s přilehlými hospodářskými budovami, z nichž Horní a Dolní zámek jsou za normálních okolností přístupné veřejnosti. Na město je krásný pohled z nedaleké Ploučnické vyhlídky, která byla v roce 2012 zrekonstruována.

Víte o kterou obec jde? Hlasujte v anketě.

Správná odpověď na minulou fotohádanku: Na snímku je Vilémov.

Redakce