Tato část těla byla nalezená v bývalé Langově cihelně v Krásném Březně. „Přestože jsou hlavní naleziště v moravských lokalitách, tento pozůstatek pochází z Ústí nad Labem a jeho okolí. Byly zde zachovány ve sprašových pokryvech a objeveny v dnes již neexistujících cihelnách či pískovnách v 1. polovině 20. století. Kosti byly obvykle vyjmuty bez dokumentace nálezové situace. Některé z nich byly slepovány či natřeny klihem, což je případ i našeho exponátu," sdělila geoložka Zuzana Vařilová.
 
Ve sbírkách ústeckého muzea je uloženo celkem 25 různě velkých podobných kostí.

Zuzana Vařilová, geoložka

Poznáte, o kterou část zvířecího těla se jedná? Hlasujte v naší anketě.