Do projektu jsou zapojeni žáci uměleckých oborů Grafický a Průmyslový design. Studenti darovali k prodeji svá umělecká díla, která si návštěvníci v rámci dne otevřených dveří, zakoupili. Cílem tohoto projektu je, jak z názvu vyplývá, pomoc. Ta je v letošním školním roce zaměřena na téměř sedmiletou nemocnou Rozárku z Varnsdorfu. Rozárka potřebuje ke svému plnohodnotnějšímu životu speciální sedačku. A právě k možnosti jejího zakoupení žáci malou měrou přispěli. Takto získané finanční prostředky obohacené o částku, kterou mezi sebou vybrali studenti - „neumělci“, předali zástupci studentů a vedení školy Rozárce a její mamince. Celkem bylo koncem listopadu předáno 10.000 Kč.

Za příspěvky děkujeme nejen studentům, ale i pedagogům, přátelům a návštěvníkům. Poskytují důvod věřit v to, že všechno dobro ze světa ještě nevymizelo, a že si umíme podat pomocnou ruku. A možná, a v to doufáme, tím inspirují i další k tomu, aby se k nám v příštím roce přidali.

Kouzelná expozice Světla vyprávějí vás nadchne
FOTO, VIDEO: Kouzelná expozice Světla vyprávějí vás nadchne