V rámci spolupráce děčínského územního odboru Policie ČR a Střední lesnické a Střední odborné školy Šluknov navštívili její studenti v úterý 4. června 2024 Dopravní inspektorát v Děčíně. Policisté jim zde představili jednu ze svých stěžejních činností, kterou je vyšetřování dopravních nehod.

Žáci měli možnost vyzkoušet si ohledání a dokumentaci simulované dopravní nehody, včetně následné administrativy. Studenti si cvičně vyplnili záznam o dopravní nehodě, pokutový blok, nebo například potvrzení o zadržení řidičského průkazu. Dále měli možnost vyzkoušet si podrobení se testu na alkohol, nebo jiné návykové látky. Například simulace pozitivních dechových zkoušek byla docílena použitím ústní vody, těsně před provedením samotné dechové zkoušky.

Zábavné odpoledne ke Dni dětí v MŠ Liliová
Děti z MŠ Liliová v Děčíně si na svůj svátek užily zábavné odpoledne

Studenti oboru bezpečnostně-právní činnost se touto formou připravují na vykonání praktické maturitní zkoušky a právě vyšetřování dopravní nehody je jednou z jejich otázek. Žáci ocenili hlavně možnost vyzkoušet si pod vedením zkušených dopravních policistů jejich práci.

Eliška Kubíčková, Policie ČR