Tradičně byly vyznačeny dvě trasy – delší 8 km a kratší pro kočárky 4 km, kterou prošlo 44 kočárků. Ke startu se zaregistrovalo 255 dětí a 291 dospělých, celkem 546 účastníků. Na delší trase byly pro zpestření dlouhého pochodu připraveny kontroly s razítky, na kočárkové trase kontrola s plyšáky a hračkami pro malé účastníky.

V cíli, na turistické louce v osadě Kopci, byly nachystány odměny v podobě ručně vyráběných medailí a účastnických listů. Dále na malé účastníky čekaly zábavné soutěže - vázání šátků, kopání na fotbalovou branku, házení kroužků, shazování plechovek, které malí účastníci se zápalem plnili za pomoci svých rodičů a prarodičů a nadšeně si odnášeli odměny v podobě drobných sladkostí a hraček. V obležení byla také tombola Štěstí pro každého, malování s Hankou či veselá muzikoterapie (bubnování) s Martinou.

Pro malé dovádějící a jejich rodiče a prarodiče i pro kolemjdoucí, kteří průběžně zavítali na turistickou louku, byl zajištěn prodej občerstvení, dobrého jídla, pití, sladkostí apod. a na připraveném ohni si mnozí opékali špekáčky či jiné dobroty. A tak se za slunečného počasí soutěžilo, poběhávalo, posedávalo, švitořilo a povídalo a všude panovala pohodová nálada účastníků s úsměvy ze zážitků a dobrého jídla a pití.

Veliké poděkování patří všem našim sponzorům, firmám i jednotlivcům, kteří letošní Stezku odvahy podpořili.

Vlasta Hnilicová