Sami žáci se do projektového dne aktivně zapojili. Policisté z děčínského územního odboru pro žáky vytvořili tři stanoviště, na kterých prezentovali svou činnost a kde jim ukázali své vybavení, zbraně, donucovací prostředky, kriminalistickou techniku a policejní dopravní prostředky. Dopravní policisté děti seznámili s vybavením, které nejčastěji využívají ke své práci, jako je radar nebo přístroj na měření alkoholu v dechu a popsali jim činnosti, kterými se zabývají, od silničních kontrol až po šetření dopravních nehod.

Policisté a strážníci navštívili MŠ Kosmonautů v Děčíně.
Děti z Mateřské školy v děčínských Březinách měly radost z policejní návštěvy

Pořádkovou policii jim představili policisté z oddělení hlídkové služby Děčín, u kterých byla pro děti největším lákadlem možnost vyzkoušet si balistickou vestu nebo pouta. Žáci si mohli vyzkoušet brýle simulující požití alkoholu nebo drog. Nechyběla ani možnost prozkoumat policejní vozidlo. Ukázky policejní práce uzavíral kriminalistický technik, který žákům vysvětlil a předvedl zajištění některých stop, popsal svou práci na místě činu. Děti si mohly vyzkoušet i zajištění trasologických a daktyloskopických stop.

Řada dotazů a živá diskuze svědčila o tom, že akce žáky zaujala a byla pro ně jistě přínosná.

Eliška Kubíčková, Policie ČR