V polovině září jsme si po brigádě v okolí kostela odškrtli pár nedodělků. Nejprve jsme vykopali informační tabuli k ovocnému stromořadí a turistický rozcestník. Byla to dost velká dřina, protože nebylo vůbec patrné, že v předchozích dnech vydatně pršelo, zemina byla suchá a tvrdá jako kámen. Rovněž mohutná vrstva betonu dala našim kopáčům zabrat. Tabuli jsme poté nově instalovali mezi prvními stromy stromořadí z druhé strany nyní vyschlého rybníčku.

Triangl Markvartice.
Na Trianglu byl nepořádek, úřadovala zde parta "vejpitků"

Další brigádníci současně instalovali lavičku u schodiště vedoucího od školy ke kostelu. Příchozí si zde může po překonání sedmdesáti schodů trochu vydechnout a pokochat se výhledem, který se ještě vylepší, až opadá listí. Nakonec jsme instalovali turistický rozcestník a u lavičky u rybníčku také stolek. Celou brigádu technicky zajišťoval řidič čtyřkolky s přívěsným vozíkem doprava nářadí i materiálu.

Triangl Markvartice