Jedno setkání proběhlo přímo v obci, při druhém si zájemci prohlédli samotný lom, který je veřejnosti uzavřen už od roku 1968. Cílem těžařů bylo rozptýlit obavy místních, vysvětlit některé mýty a vyvrátit nesmysly, které se kolem obnovení těžby vysoce kvalitního tlusteckého čediče vyrojily.

První akcí bylo páteční Setkání s těžaři v Lesním areálu Zátiší v Brništi. Na sedm desítek lidí si přišlo poslechnout, jak vedení společnosti a přizvaní experti komentují připravovanou těžbu. nejrůznější dotazy, dostavilo se však i pár lokálních politiků, kteří si nechtěli nechat ujít oslovení voličů před blížícími se krajskými volbami. Někteří se ani neobtěžovali pokládat otázky a rovnou publiku sdělovali svá stanoviska.

Krom vedení společnosti v čele se spolumajitelem Jiřím Čechem na dotazy odpověděl Vladislav Rapprich, zástupce České geologické služby, který ocitoval odbornou studii, podle níž je výskyt azbestu v kopci Tlustec nemožný. Dopravní otázky osvětlil Radim Ječný ze společnosti CarboSped, která se postará o železniční dopravu vytěženého kamene z nádraží v lomu. Vysvětlil, jak se dnes nakládají sypké materiály (jakýmsi „chobotem“ do odhlučněných a odpružených kontejnerových vagonů). Svůj pohled na těžbu prezentoval známý liberecký ekolog Jan Korytář a jeho vystoupení sklidilo dokonce potlesk na otevřené scéně, protože se držel odborných dat a vyhnul se jakémukoli aktivismu. Stanovisko českého státu, majitele všech podzemních ložisek v naší republice, přijel sdělit Vít Příkaský, ministerský rada odboru hornictví na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Byl stručný: stát odpis ložiska kvalitního čediče na Tlustci v žádném případě nepodpoří.

Setkání okomentoval Jiří Čech z Kamenolomu Brniště: „Jsem rád, že jsme se mohli s místními občany setkat a rozptýlit jejich obavy, zdůraznit, že chceme být dobrým sousedem a dobrým zaměstnavatelem. Otázky občanů byly věcné, výlevy politiků očekávatelné. Přiznám se, že mě trochu zaskočil dotaz jednoho návštěvníka, který se ptal, proč jsou otázky v referendu tak špatně zformulované. Nebyl to dotaz na nás, vyzval jsem auditorium, zda je přítomen někdo z pořadatelů referenda ale nikdo se neozval. Petičníci se zřejmě na nic ptát nepotřebují, vše mají jasné předem a před fakty dávají přednost emocím“ dodal Jiří Čech. Setkání se konalo za dohledu kamer TV RTM a přítomen byl i štáb Jiřího Gasioroviče, dlouholetého redaktora pořadu Nedej se! České televize.

V neděli pak zástupci Kamenolomu Brniště naložili zájemce a novináře do dvou autobusů a ukázali jim klíčová místa minulé, a hlavně budoucí těžby na Tlustci v prostoru, kam se běžný člověk už roky nepodíval.

Radovan Vrátný