Všichni návštěvníci mohli první den festivalu minutou šlapání na Oranžových kolech – handbicích pomoci dvou organizacím – ZUŠ Děčín a Centrum sociálních služeb Děčín. Celkem se nakonec vyšlapalo 100 963 korun.

Mariánská louka v Děčíně ožila na dva dny hudebně divadelním festivalem Energie pro kulturu, jehož generálním partnerem je Skupina ČEZ. Kromě legendárních Olympic vystoupil také Pískomil se vrací, pěvěcký sbor Pomněnky z děčínské základní umělecké školy, mladá kapela I Love You Honey Bunny, Cirk La Putyka a proběhl i workshop malování pohybem. 

Všichni účastníci festivalu mohli také minutou šlapání na Oranžovém kole Nadace ČEZ přispět na dobrou věc. Šlapalo se pro dvě místní organizace. Pro Základní uměleckou školu Děčín návštěvníci vyšlapali 50 877 korun, které škola použije na podporu vzdělávání a koncertní turné do Barcelony. Centrum sociálních služeb v Děčíně si z podia odneslo šek v hodnotě 50 086 korun. Získané prostředky použije na kulturní akce pro seniory.

Základní umělecká škola Děčín byla založena v říjnu 1945 a v tomto měsíci také započala pravidelná výuka. V současnosti se na škole vyučují tři umělecké obory a to hudební, literárně dramatický a výtvarný, které navštěvuje přes 790 žáků. Studium jednotlivých oborů probíhá ve dvou na sebe navazujících cyklech, přičemž převážná většina absolventů prvního cyklu automaticky pokračuje v cyklu druhém a tím získává ucelené vzdělání ve zvoleném oboru. Absolvováním obou cyklů se délka studia pohybuje v rozmezí devíti až dvanácti let, z čehož vyplývá, že věkové rozpětí žáků je od předškolních dětí až po studenty středních škol.

Centrum sociálních služeb v Děčíně poskytuje pomoc a podporu fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci v oblasti sociální péče, sociální prevence a sociálního poradenství. Pomoc a podporu poskytuje v souladu s individuálními potřebami osob v nepříznivé životní situaci, přičemž pomoc působí na osoby aktivně, podporuje je v rozvoji samostatnosti, motivuje je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo k prohlubování jejich nepříznivé sociální situace.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

Soňa Holingerová