Dalším z cílů je zlepšit proces jejich integrace a umožnit i široké veřejnosti zapojit se do tvořivého procesu s nimi a dovolit si spolu s nimi prožívat uvolnění a svobodné sebevyjádření. CDS se snaží také do projektu zapojovat děti a mládež, a to již od předškolního věku, aby pro ně kontakt a spolupráce s postiženými lidmi byly naprostou samozřejmostí, aby zkušenosti, které budou umocněné hudbou, výtvarném či divadlem, formovaly jejich pohled na jedinečnost lidské osobnosti a zapsaly v nich morálně kvalitní postoje, které je budou ovlivňovat po celý život. Setkání budou probíhat pravidelně každý měsíc až do konce roku. První ARTE setkání již proběhlo v prostorách CDS. Ve dvou dnech se sešlo celkem 22 lidí. Své výtvory tvořili jednotlivě i ve skupinách. Přes relaxační techniky a akční tvorbu došlo i na smích a výsledkem byly čtyři obrovské tváře zajímavých lidí, kteří dostali svá jména a na balícím papíru byli bez roušek.

Markéta Předotová, Cesta do světa