Velké poděkování ještě jednou putuje manželům Uhrovým do Knihkupectví Papírová loď v Rumburku za milé přijetí a vstřícnost, za ochotu odpovídat na spontánní otázky dětí, za odvahu nechat jim chvíli knihkupectví „napospas“. O podvečerní program se postaral kolektiv ze ZŠ a MŠ Rybniště. Společně pak vytvořili krásné dílo, které bude v klubovně kulturáku první přespávací akci připomínat. 

Obec Rybniště