Skupina ČEZ tak může napříč svými lokalitami po celé republice zrealizovat odložený „Průvan v šatníku“ a také dobrovolnické dny. Zatímco k naplnění „Času pro dobrou věc“ ovšem dojde v Ústeckém a Libereckém kraji až po prázdninových měsících, „Průvany“  probíhají už nyní, například ten v děčínském sídle ČEZ Distribuce v úterý 23. června.  Zaměstnanci napříč celou Skupinou ČEZ s výkonem práce právě v Děčíně tak již počtvrté pomohli potřebným, a to podruhé klientům Oblastní charity Ústí nad Labem.

Skupina ČEZ pořádá již řadu let pravidelné vánoční a velikonoční trhy chráněných dílen a také Čas pro dobrou věc, což je dobrovolnický den, během něhož místo svých běžných pracovních povinností pomáhají zaměstnanci neziskovým organizacím, jako jsou chráněné dílny, domovy důchodců, dětské domovy, sociální ústavy a podobně.

„K těmto aktivitám pak přibyl i Průvan v šatníku. Letos se koná již počtvrté, byť kvůli předchozí pandemii s menším zpožděním,“ říká koordinátorka akce Lenka Mikulková z útvaru udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ. Jak dodala, během předchozích tří tři let se podařilo celorepublikově nashromáždit a různým charitativním organizacím předat bezmála 6 tun potřebných věcí. „Šlo přitom nejen o různé ošacení, boty či kabelky, ale například také o bižuterii, kuchyňské potřeby a drobné elektrospotřebiče.“

Charitativní Průvan v šatníku probíhá v Praze, Dukovanech, Temelíně, Ostravě, Zábřehu, Hradci Králové, Plzni a Děčíně. Jen v Děčíně se přitom v roce 2017 podařilo nashromáždit 237 kg a o rok později 328 kg potřebných věcí. V obou případech byla příjemcem obecně prospěšná společnost JURTA se sídlem v Nebočadech. Vloni to  bylo 397 kg pro Oblastní charitu Ústí nad Labem a v letošním roce k nim přibylo dalších zhruba 180 kg mírně obnošeného, zánovního, ale i zcela nového ošacení, několik kabelek, 16 párů bot a dokonce i patery hodinky.

„Všem moc děkujeme. Stejně jako vloni i letos určitě najdeme pro vše konkrétní využití, zvláště v našich šatnících, které máme v Domě Samaritán, Centru pro rodinu Ovečka a Centru pro děti Světluška,“ kvitoval opětovnou pomoc energetiků Rostislav Domorák, ředitel Oblastní charity Ústí nad Labem, která poskytuje sociální, sociálně zdravotní, prorodinné a charitativní služby.

Posláním Oblastní charity Ústí nad Labem je pomoc bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti, náboženství, státní a politické příslušnosti. Je jednou z jedenácti profesionálních charit v Litoměřické diecézi, působí v ústeckém vikariátu a konkrétně poskytuje tyto sociální služby:  Centrum pomoci Samaritán, Noclehárna Samaritán, Azylový dům Samaritán, Centrum služeb pro rodinu Světluška, Terénní programy, Komunitní centrum pro děti Světluška, Dům pokojného stáří sv. Ludmily - Domov pro seniory, Dům pokojného stáří sv. Ludmily - domov se zvláštním režimem, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo a Centrum pro rodinu Ovečka, které obnáší sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, mateřské centrum a školní družinu.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy