V současnosti jsou z důvodu kůrovcové kalamity a vysokého rizika pádu stromů až do poloviny dubna uzavřeny všechny přístupové cesty do soutěsek Kamenice, tj. od Hřenska, Mezné, Hájenek i Soorgrundem od Vysoké Lípy a Mezní Louky. V těsné blízkosti koryta řeky obou soutěsek, které patří do klidové zóny, je kolem tisícovky odumřelých smrků, z nichž třetina nejvíce nebezpečných stromů má být do začátku sezóny odstraněna.

„České Švýcarsko situaci dlouhodobě sleduje a jedná s dotčenými zástupci ochrany přírody, obcí i aktéry cestovního ruchu. V případě uzavření části turistických cest z důvodu nebezpečí pádu stromů nebo těžby kůrovcového dřeva doporučujeme využít alternativní výlety a širokou nabídku dalších cílů, které nabízí destinace České Švýcarsko. Nadále je i v zimním období přístupná Pravčická brána od Hřenska přes Tři prameny nebo po Gabrielině stezce z Mezní louky. Další tipy na výlety v Českém Švýcarsku s ohledem na aktuální vládní opatření najdou návštěvníci na našich webových stránkách, v pravidelném informačním servisu a uvedených odkazech", sdělil Jan Šmíd, ředitel obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko.

Jan Šmíd