Rychle zareagovali zejména dlouhodobí dárci, jako je například banka ING, která věnovala 2,7 mil. Kč. Podpora byla distribuována po celé republice a byla směřována zejména do oblastí spojených s domácí výukou – jako úhrada nákladů na doučování, technické vybavení pro výuku a dále pak preventivní balíčky s vitamíny, dezinfekcí a rouškami. V rámci této pomoci putovalo do deseti dětských domovů Ústeckého kraje 236.180 Kč.

Koronavirová epidemie změnila životy napříč společností. Nouzový stav a návazná opatření postihla i dětské domovy, náhradní rodiče, matky v azylových domech či sociálně slabé rodiny. Rázem se ocitli v izolaci, a to nejen fyzické. Jejich problémy a potřeby se na čas ocitly na okraji zájmu.

Jak téměř jednohlasně zaznívá z dětských domovů – mnoho problémů přináší uzavření škol a izolace zařízení. Děti tráví v domově 24 hodin, sedm dní v týdnu. Vychovatelé se snaží děti zabavit a vymyslet jim program, ale díky různým věkovým kategoriím je to složité, včetně domácí výuky. Co školák, to jiná třída a jiné vzdělávací nároky. Nad rámec toho dětem logicky chybí kontakt s kamarády a rodinou mimo ústavní zařízení. Daný stav klade obrovské nároky zejména na vychovatele. Domovům chybí podmínky pro domácí výuku a mnohdy i prevenci zdraví.

„Když jsme zjistili, v jakém stavu jsou dětské domovy nyní nuceny fungovat, rozhodli jsme se okamžitě zareagovat a konat. Nadace obeslala přes 190 dětských domovů, pěstouny i spolupracující azylové domy po celé republice s nabídkou speciální koronavirové pomoci. Sama jsem volala do dětských domovů a přes whatup video mluvila s dětmi, aby věděly, že na ně myslíme a že se jim snažíme pomoct. V nadaci jsme přes karanténu a fyzickou vzdálenost zůstali k dispozici všem, kdo nás potřebují. “, uvedla patronka nadace, Tereza Maxová.

Následně se v nadaci sešly stovky žádostí v řádech milionů korun. „Některé věci bohužel neovlivníme, například faktor izolace. Děti jsou celou dobu v domově či jeho venkovním areálu, ale nesmí mimo něj, do školy či na víkend k rodině. Na druhou stranu, umíme pomoci s financováním domácí výuky a doučováním, zakoupením notebooku a jiné potřebné techniky, podporou prevence a zdraví ve formě dezinfekce, roušek a dalších akutně chybějících potřeb.“, dodává Terezie Sverdlinová, ředitelka nadace.

Speciální koronavirová pomoc nadace znamenala pro dětské domovy, pěstounské rodiny, matky v azylových domech i sociálně slabé rodiny velkou pomoc a úlevu. Díky firemním, ale i individuálním dárcům se podařilo již rozdělit 3,6 miliónů korun. Jednou z firem, která okamžitě zareagovala a na pomoc věnovala částku 2,7 mil Kč, byla banka ING bank. Tato částka se konkrétně rozdělila v 76 dětských domovech a 15 pěstounských rodinách a představuje pomoc pro 2.578 dětí.

“S Nadací Terezy Maxové dětem spolupracujeme již 15 let. Když nám řekli o situaci v dětských domovech, rozhodli jsme se okamžitě pomoci, a vyvolali tím silnou vlnu podpory a zájmu ze strany našich zaměstnanců i naší mateřské společnosti. Je to téma o, kterém by lidé měli vědět a tyto učební pomůcky a vzdělávání představují lístek k lepšímu životu pro znevýhodněné děti, které v současné době jsou ještě více zasaženy,“ uvedl Isold Heemstra, generální ředitel banky ING Česká republika.

Dalšími dárci byli přispěvatelé veřejné sbírky FRIENDS OF TERIBEAR (č. účtu: 123123123/2700) nebo firma CTP. Nadace Terezy Maxové dětem tímto všem zapojeným podporovatelům ze srdce děkuje a váží si toho, že i v těchto nelehkých dobách společně pomáháme, kde je skutečně velmi třeba.

V Ústeckém kraji bylo podpořeno 10 dětských domovů částkou 236.180 Kč. Podpořeny byly tyto domovy:

· DD a ŠJ Hora Svaté Kateřiny

· Dětský domov Litoměřice

· Dětský domov Vysoká Pec

· Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna Česká Kamenice

· Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova

· VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Kostomlaty pod Milešovkou

· Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice

· Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov

· Dětský domov a Školní jídelna Chomutov

· Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem

Janka Kellerová