Roušky tam šijí zaměstnanci školy, učitelé, vychovatelé a ruku k dílu přiložil i ředitel Petr Kotulič. Ústecký kraj dodal dokonce nanomateriál, ze kterého šijí zaměstnanci školy filtry do roušek. Část hotových roušek si převzal kraj zejména do domovů seniorů, zhruba 130 se jich našilo pro Nemocnici Varnsdorf a pár jich putovalo do místních zdravotnických zařízení. V příštích dnech by se měly šít roušky pro žáky školy.

Velké díky patří zejména zaměstnancům školy a učitelům, kteří pomáhají šít roušky, aniž by s tím měli nějaké zkušenosti.

Marie Kucerová, VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu Varnsdorf

Pracovní listy pro předškoláky MŠ Liliová.
I v této náročné době myslí kolektiv MŠ Liliová na své předškoláčky