„Nejednalo se ovšem o výsadbu zcela nové aleje, nýbrž obnovu té stávající, v níž jsme museli v minulosti z důvodu bezpečnosti a jejich špatnému zdravotnímu stavu nechat vykácet několik stromů. Bohužel další to ještě čeká. Skřivánčí Pole je ovšem nejen výchozím místem turistických tras, ale také velmi využívanou stezkou pro procházky. Je i spojovací cestou do místních částí Krásné Lípy i okolních obcí, například Starých Křečan. Proto jsme se rozhodli alej obnovit, samozřejmě lípou srdčitou v počtu padesáti kusů. Řada jich nyní zakořeňuje vedle pařezů původních stromů, další byly vysazeny nově v hluchých místech mezi již vzrostlými stromy. Svůj strom si přitom přišly zasadit celé rodiny,“ říká místostarostka Jana Drobečková. „Deseti stromy jsme pamatovali i na děti, takže nějaká ta zahradnická práce čeká ještě na naše školáky. Ti na Skřivánčí Pole zavítají hned po 17. listopadu.“

Výsadba nových dřevin probíhá většinou tak, jako právě v Krásné Lípě. Jedná se tudíž o „rodinnou záležitost“ a významnou společenskou událost v obci. Potkávají se na ní celé rodiny, společně přiloží ruce k dílu sousedé, kamarádi, členové různých spolků… „Díky tomu se děti jako generace budoucnosti přirozeně učí o zeleň pečovat a chránit ji. Budou si vážit stínu, který za horkého dne poskytne vzrostlá alej lemující cestu ke koupališti, v udržovaném parku si nasbírají kaštany na podzimní tvoření, pod rozkvetlými větvemi obnoveného sadu třeba zažijí první polibek z lásky,“ dodává trochu romantiky Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ. „Jsme rádi, že takto pojali akci i v Krásné Lípě.“

Děti ze Základní školy Jiříkov tvořily vánoční betonové dýně
Děti ze Základní školy Jiříkov tvořily vánoční betonové dýně

Neméně důležitá je ovšem i připomínka minulosti. V sobotu 20. listopadu se jí například v rámci výsadby Aleje vzpomínek zhostí spolu s dobrovolníky zaměstnanci Národního geoparku Ralsko. Podél cesty (dnes cyklostezky) do bývalé obce Dolní Novina vysadí další jabloně a hrušně, které pocházejí z roubů starých ovocných stromů, jež přežily jako poslední připomínka zaniklých obcí v bývalém vojenském prostoru. Třicet ovocných stromů, které tvoří první část Aleje vzpomínek vysadil Geopark Ralsko za podpory Nadace ČEZ již minulý rok, nyní je ve druhé části projektu doplní stejný počet.

I díky Krásné Lípě a Geoparku Ralsko tak letos v České republice přibude více než 3 800 nových stromů. Nadace ČEZ se přitom drží přesně opačného rčení, než je to, že „někdo pro stromy nevidí les“. Tedy – „že pro lesy nevidíme stromy“. Zatímco se totiž zalesňuje čím dál více, stromy ve volné krajině stojí spíše stranou zájmu.

„A to je škoda, protože bez nich by naše domovina vypadala mnohem smutněji. Jako největší firemní nadace v České republice se proto již deset let prostřednictvím našeho grantu Stromy snažíme o to, abychom se mohli všichni i v budoucnu potěšit pohledem na vzrostlé dřeviny i jinde než v lese. Že se nám to daří, dokazují právě obnovené aleje podél polních cest či stromořadí ve volné krajině. V obcích ovšem revitalizují i parky a náměstí, zastiňují dětská hřiště a odpočinková místa, zakládají arboreta či obnovují bývalé sady. Jen letos se se nám sešlo 155 žádostí, což je podobně jako loni. Prioritou grantu přitom zůstává výsadba původních dřevin pro danou lokalitu, aby stromy měly co nejlepší podmínky pro svůj růst a košatění,“ uzavírá Michaela Ziková.

Ota Schnepp

Kadeřnický salon Yvett Röhrich z Děčína přispěl na nová hára
Kadeřnický salon Yvett Röhrich z Děčína přispěl na nová hára