Domov totiž pořádá den otevřených dveří.Návštěvníci se mohou seznámit s tím, jak žije 56 dětí ve věku od 3 do 18 let  v sedmi rodinných skupinách. Pět prostorných bytů a dva rodinné domky jsou zcela standardně vybaveny jako běžné domácnosti. Žije v nich maximálně osm chlapců a dívek různého věku. Byty poskytují dětem dokonalé zázemí pro vlastní rozvoj. Laskaví, ale dle potřeby i přísní, vychovatelé, noční tety, kuchařky i ostatní personál v počtu 42 zaměstnanců, kteří se snaží svým svěřencům nahradit chybějící domov.  

Návštěvníci dne otevřených dveří se o tom mohou přesvědčit sami. Uvidí, jak děti žijí, kde se učí, kde tráví svůj volný čas, jejich vybavené pokoje i kuchyně, prohlédnou si mohou i zázemí domova, či zahradu s bazénem a mnoha herními prvky.
Děti samozřejmě nezanedbávají ani školu a mateřskou školu. Při lipovském dětském domově funguje jak mateřinka, tak i škola pro I. stupeň základní školy. Větší děti a studenti pak dojíždějí do škol v okolních městech. Řada z dětí navštěvuje nejrůznější kroužky i sportuje.

Den otevřených dveří v lipovském dětském domově chce zbořit mýty a předsudky nejen vůči samotným dětských domovům, ale především vůči dětem, jež se do nich dostaly nikoliv vlastní vinou. 

Napsal Leoš Moravec