Žáci si vyzkoušeli navrhnout formy dobrovolnického zapojení se do pomoci klientům místních sociálních služeb a na každé škole je domluvená příprava jednoho samostatného školního dobrovolnického projektu. Dětem ze škol také Slunečnice nabízí pro zájemce, kterým není ještě 15 let a nemohou být podle zákona oficiálními dobrovolníky, volnočasový bezplatný Dobrovolnický klub se zajímavými aktivitami pro klienty se znevýhodněním.

Ve čtvrtek 7. března proběhla za účasti náměstka primátora Martina Pošty v tréninkové provozovně Cafe & Bistro Slunečnice konference k dosavadnímu průběhu projektu i pro ředitele ostatních základních škol, aby jej se zkušenostmi z prvních dvou škol mohli využít i v dalších třídách.

Dobrovolnické centrum Slunečnice realizovalo v roce 2023-24 pilotní projekt Dobrovolnický klub, podpořený Nadačním fondem Severočeská voda a ČSOB v programu ČSOB pomáhá regionům. A právě 7.března 2024 proběhla informační konference pro ředitele základních škol o průběhu a přínosu projektu v prostorech Cafe & Bistro Slunečnice v OC Pivovar.

Ukliďme svět v roce 2023.
Ukliďme svět brzy odstartuje. Zapojit se do jarního úklidu může kdokoli

„Projekt měl za úkol vyzkoušet ve spolupráci se dvěma vybranými děčínskými základními školami, jak motivovat děti mezi 13 – 15 lety, které ještě podle zákona nemohou být dobrovolníci, aby se zapojily do aktivit, přibližujících jim dobrovolnictví jako zajímavou a prospěšnou formu trávení volného času,“ vysvětluje záměr projektu vedoucí Dobrovolnického centra Slunečnice Petra Baborová.

Dobrovolnické centrum pro žáky 7. – 9. tříd připravilo besedy, které interaktivní formou seznamovaly děti se sociálními službami a s problematikou vybraných cílových skupin – senioři, osoby s postižením, osoby bez domova a osoby v životní krizi. První zapojenou školou se stala ZŠ Kamenická, druhou ZŠ Komenského náměstí. Děti zde s lektorkami diskutovaly o sociálních službách v Děčíně, a v malých skupinách hledaly a následně prezentovaly potřeby těchto lidí, jak je vidí svýma očima nebo znají ze svého života. Podzimní deváťáci, kteří se v červnu besed účastnili ještě jako osmáci, pak navázali pokračováním, ve kterém opět ve skupinách vymýšleli školní projekt, jakým by mohli podpořit buď skupinu lidí s postižením nebo osamělých seniorů.

„Jejich nápady byly úžasné,“ neskrývá nadšení Petra Baborová, „na deváťácích, se kterými jsme se na podzim potkali podruhé, bylo i vidět, že si z červnové besedy odnesli dost vědomostí. Každý z prezentovaných nápadů by byl skvělým samostatným projektem, který by přinesl oběma stranám spoustu radosti. Ať už šlo o sportovní dopoledne nebo karneval pro lidi s mentálním postižením či společenské zábavní odpoledne pro seniory v pobytové službě.“

Seminář „Nové prvky v železničním stavitelství“ na děčínské průmyslovce.
Děčínská průmyslovka pořádala tradiční seminář se železniční tématikou

V létě pak Dobrovolnické centrum uspořádalo týdenní „příměstský tábor“, na kterém se sešlo 8 dětí z 8. a 9. tříd, 2 děti ze Speciální školy a 3 dobrovolnice a společně celý týden připravovali aktivity pomáhající Slunečnici a jejím projektům zaměřeným na péči o lidi s mentálním postižením.

Od podzimu pak běží nepravidelný Dobrovolnický klub, ve kterém se parta dětí věnuje drobným aktivitám ve Slunečnici, pomáhá s výlety pro lidi s postižením či sbírkovými akcemi a stánky.

Dobrovolnické centrum Slunečnice ještě čeká samostatný školní projekt ZŠ Kamenická a příprava dalšího školního projektu na ZŠ Komenského nám. „Hrozně rádi bychom v budoucnu dosáhli toho, aby dobrovolnické aktivity v posledních ročnících základních škol byly nedílnou součástí jejich činnosti a přípravy dětí na budoucnost. Nejen že získají neocenitelné zkušenosti, ale propojí se, mnohdy poprvé, blíže s komunitou, ve které žijí. Vždyť dokud jako dospělí nepotřebujeme pomoc sociálních služeb, tak často ani netušíme, že existují,“ dodává Baborová.

Dobrovolnické centrum Slunečnice, z.s.