Soutěž je určena pro skupiny osob ve věku od 6. třídy ZŠ po 4. ročník SŠ. Zúčastnit se mohou školní třídy, zájmové kroužky volnočasových aktivit či jen mimoškolní kolektivy kamarádů. Velikost skupiny je minimálně 5 osob, maximálně počet dětí ve třídě.

Soutěžit je možné od neděle 12. února do pátku 3. března! A jak soutěžit? Snadno. Po vytvoření skupiny společně správně vyřešit kvíz. Vyplnit kontaktní list, do kterého se zapíše i správné řešení kvízu. Zvolený zástupce skupiny odešle řádně vyplněný kontaktní list nejpozději do pátku 3. března na e-mailovou adresu vyuka@zoodecin.cz.

Správně vyplněné a včas doručené kontaktní listy budou dány do osudí, ze kterého se vylosují 3 skupiny, pro které bude realizován výukově zážitkový program/průvodce v areálu Zoo Děčín na Pastýřské stěně, dle vlastního výběru.

Realizace bude možná pouze po předchozí domluvě (s ohledem na volnou kapacitu Zooškoly) v pracovní dny, během otevírací doby do 30. dubna!

Výhra je nepřenosná a je určena pouze pro členy skupiny (případně pedagogický doprovod)! Ceny jsou: 1. místo – bezplatná realizace programu/průvodce, 2. místo – 50% sleva na realizaci programu/průvodce a 3. místo – 30% sleva na realizaci programu/průvodce.

Ajka Houšková - specialistka pro mediální a informační činnost Zoo Děčín