Zahájení semináře se ujal ředitel personálního odboru generálního ředitelství Správy Železnic Ing. Pavel Koucký, který vyjádřil podporu pořádanému semináři a uznání pořádající škole. Dále účastníky pozdravil Ing. Martin Kašpar, ředitel oblastního ředitelství Ústí nad Labem Správy železnic a ředitel Okresní hospodářské komory Děčín Jiří Štajner. Všechny přítomné přivítal v Děčíně primátor statutárního města Děčín Ing. Jiří Anděl a podotkl, že se město Děčín každoročně o jarních prázdninách mění v centrum setkávání úzce specializovaných odborníků.

Na přípravě přednášek spolupracovaly přední firmy a společnosti zabývající se železničním stavitelstvím např. Správa železnic, AŽD, GJW Praha, Vossloh apod., zástupci vysokých škol VUT v Brně, ČVUT Praha a zahraniční hosté ze Žiliny a Drážďan. Témata a novinky vzbudily veliký zájem a překvapily svou smělostí.

Laboratoře UJEP Ústí nad Labem.
Svět materiálů prozkoumá Přírodovědecká fakulta UJEP s kolegy z Německa

V rámci doprovodného programu se účastníci vydali na Děčínský Sněžník, kde vyslechli odbornou přednášku o historii zeměměřičství.

Odborné a neformální diskuse pokračovaly i ve večerních hodinách a zazněla zde pochvalná slova na účet děčínské průmyslovky.

VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín