Město Děčín odstoupilo od smlouvy o dílo na obnovu historické části Podmokel (etapa C) se společností STRABAG, a.s. O odstoupení od smlouvy rozhodla rada města po konzultaci s právníky.
 „Důvodů odstoupení od smlouvy byla celá řada. V průběhu stavby se objevily překážky, které se přes řadu jednání nepodařilo překonat a odstranit. Stavba byla zhotovitelem svévolně měněna. Některé návrhy, které nám zhotovitel předkládal a o kterých jsme uvažovali, se podle našeho právního zástupce jeví jako v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek,“ vysvětluje primátor města Jiří Anděl a dodává: „V současné chvíli nemůžeme vyloučit žádný způsob, jak budeme postupovat. Chtěli bychom ale, aby byla celá stavba co nejrychleji uvedena do náležitého stavu a mohli ji naši obyvatelé užívat.“ 

„Dílo je téměř doděláno, nyní chybí třeba osadit určité části městského mobiliáře,“ upřesnil náměstek primátora pro stavby Tomáš Brčák a dodal, že největší problém, který je třeba vyřešit, je v podloží chodníků a také v použitých kostkách. „Chodníky jsou vyhotoveny v rozporu s tím, co si město objednalo,“ dodal Brčák.

„Nemůžeme proto nyní vyloučit, zda a jak budeme stavbu předělávat,“ dodal Jiří Anděl. Za celkovou revitalizaci Podmokel (včetně již dokončené Bezručovy ulice) dosud město zaplatilo 54 676 tisíc korun s DPH. Město plánuje revitalizaci dalších částí města. Nyní se chystá etapa D (část Teplické a Thomayerovy ulice), na kterou město nyní zpracovává projektovou dokumentaci.

Z historie revitalizace:

Na podzim roku 2008 byla ze strany vedení města vyslovena potřeba rehabilitace levobřežního centra města Děčína – Podmokel. Urbanistická soutěž probíhala v roce 2013. V červnu 2013 proběhla vernisáž soutěžních návrhů, a tedy i představení veřejnosti.

Nejprve byla snaha začít s revitalizací prostoru před vlakovým nádražím. Při přípravě podkladů však nebylo dořešeno vlastnictví dotčených pozemků. Aby byla úprava prostoru logická a efektivní, nebylo rozumné tyto pozemky z obnovy vynechat. Vedení města se proto tehdy rozhodlo začít s realizací prostor u Husova náměstí.

V roce 2016 již probíhalo zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby právě na Husovo náměstí, část ulice Prokopa Holého a Tržní. Realizace stavby byla po výběrovém řízení na zhotovitele stavby zahájena v březnu 2018. Od té doby se termín dokončení několikrát posunul, revitalizaci zkomplikoval například nález plynovodu, který nebyl v projektové dokumentaci.

Luděk Stínil