Skupiny měly za úkol vyřešit kvíz, který se týkal života a díla Charlese Darwina, musely pracovat s textem a vyhledávat si potřebné informace, aby správně vyřešily tajenku, kterou byl vědecký název živočicha – Rhinoderma darwinii.

Rhinoderma darwinii, českým názvem nosatka Darwinova, je ohrožený druh obojživelníka, žáby, vyskytující se v lesích mírného pásma na území Chile a Argentiny. Zajímavostí je, že tento druh neklade vejce do vody, jak tomu bývá u většiny obojživelníků zvykem a samice klade vejce do vlhkého mechu, či spadaného listí. V době, kdy se ve vejci začnou pohybovat larvy, samec vejce pozře a uchová je ve svých rezonančních vacích. Zde larvy prodělají vývoj i metamorfózu a z tlamy samce vylézají mladé žabky.

Všechny skupiny vyřešily tajenku kvízu správně a byly zařazeny do slosování, ze kterého vzešly tři vítězové:

1. místo – bezplatnou realizaci programu/průvodce získává:
třída V4.A Gymnázium Děčín

2. místo – 50% slevu na realizaci programu/průvodce získává:
7. třída ZŠ Děčín Březiny

3. místo – 30% slevu na realizaci programu/průvodce získává:
6.A ZŠ Petra Bezruče, Žatec

Všem zúčastněným děkujeme za jejich snahu a správné řešení a do budoucna přejeme více štěstí při losování.

Tomáš Rus, Lektor Zooškoly