Skupiny měly do 3. března za úkol vyřešit kvíz, který se týkal života a díla Charlese Darwina, pracovat s textem a vyhledávat si potřebné informace. Výsledkem bylo vyluštění tajenky ve znění VELKÉ VYMÍRÁNÍ DRUHŮ.

Odkaz tajenky poukazuje na to, že v přírodě se druhy neustále vyvíjí a přizpůsobují měnícím se podmínkám svého prostředí. Druh, který není schopen se přizpůsobit, zaniká a je nahrazen druhem jiným, což se obvykle děje konstantní rychlostí. Někdy však nastane taková událost, kdy se podmínky prostředí mění v krátkém časovém horizontu a v takovém rozsahu, že se velké množství druhů nedokáže těmto změnám přizpůsobit a hromadně vymírají. Přeživší druhy se pak rychle rozšiřují do uvolněných ekosystémů, kde z nich vznikají druhy nové. Velké vymírání tedy pro tyto druhy urychluje evoluci a rozšiřuje jejich diverzitu.

Zúčastnilo se 87 osob, které utvořily 7 soutěžních kolektivů. Všechny skupiny vyřešily tajenku kvízu správně a byly zařazeny do slosování, ze kterého vzešli tři vítězové.

1. místo – bezplatnou realizaci programu/průvodce získává:
7.B Masarykova základní škola, Broumov

2. místo – 50% slevu na realizaci programu/průvodce získává:
Kroužek přípravy k Biologické olympiádě, Děčín

3. místo – 30% slevu na realizaci programu/průvodce získává:
8.A Masarykova základní škola, Broumov

Všem zúčastněným děkujeme za jejich snahu a správné řešení a do budoucna přejeme více štěstí při losování.

Tomáš Rus, Zoo Děčín