Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jílové byla oceněna za nezištnou pomoc kdykoli je potřeba občanům města Jílové i okolních měst. Panu Ladislavovi Michalcovi byla udělena cena za celoživotní dobrovolnou činnost v oblasti sportu. Pan Alois Musil si váží nominace i uznání Zastupitelstva města Jílové, nicméně si odmítl převzít cenu za více než 100 bezplatných odběrů krve, jelikož se necítí být nijak výjimečný a finanční odměnu s touto cenou spojenou by rád věnoval sportovnímu klubu Atletika pro děti v Jílovém, vedeným paní Ludmilou Rychnovskou.

Kuželkářům SK Verneřice se podařilo postoupit do 3. celostátní kuželkářské ligy. Zleva: Miloslav Plíšek, Radek Mach, Daniel Sekyra, Lukáš Zítka. Dole zleva: Patrik Kukeně a Martin Ledwoň.
FOTO: Kuželkáři z Verneřic postoupili do 3. celostátní kuželkářské ligy

Za vedení města Jílové bych ráda poděkovala všem občanům, kteří se aktivně podílejí na rozvoji našeho města a reprezentují ho v různých oblastech veřejného života.

Lucie Hloušková, místostarostka města Jílové