Tábory bere českokamenický dětský domov za důležitou součást výchovy a vzdělávání. Proto o podporu žádají pravidelně. „Děti se na táborech zcela přirozenou cestou začleňují do kolektivu a mohou prožít hezké, aktivní a smysluplné prázdniny v zajímavém prostředí. Rozvíjí své schopnosti, navazují nová přátelství a získávají pocit sounáležitosti mezi svými vrstevníky,“ vysvětluje Iva Brzobohatá, ředitelka dětského domova v České Kamenici.

Právě o podporu zájmových a volnočasových aktivit jako jsou tábory organizace často žádají v grantech. „Tvořily přes 40 procent žádostí, které jsme v rámci našeho programu Bertík pomáhá podpořili. Sehnat na ně finance totiž není pro organizace snadné,“ popisuje Alena Paldusová, manažerka Nadačního fondu Albert. „O podpoře projektů na příští rok budou lidé rozhodovat zase na podzim v prodejnách Albert,“ dodává.

Získávání schopností a zkušeností, které jsou pro dospělý život velmi důležité, je pro děti a mladé ze sociálně znevýhodněného prostředí daleko komplikovanější. Právě tábory jsou jednou z aktivit, které jim v tom pomáhají, například tím, že je učí navazovat nové sociální kontakty mimo prostředí, kde se běžně pohybují.

Jiří Mareček, Nadační fond Albert