Vysoký zájem o hlavní turistické cíle, především Sněžku a pramen Labe i další místa na krkonošských hřebenech, registruje Krkonošský národní park. Opírá se o statistiku, kterou vygenerovalo 27 automatických sčítačů, rozmístěných po celém území národního parku. Z ní vyplývá, že návštěvnost Krkonoš se ve srovnání s minulým rokem zvýšila.

"Na meziročním srovnání návštěvnosti na konkrétních místech lze vypozorovat, že červen byl slabší než v minulých dvou letech. Zde lze vydedukovat doznívající obavy veřejnosti z předešlých měsíců karantény a zároveň fakt, že do 13. června byla uzavřená polsko-česká hranice," říká Radek Drahný, mluvčí Správy KRNAP.

Turisté evidentně nerespektují ani ochranné sítě na Sněžce.Zdroj: FB

Červenec naopak znamenal výrazné zvýšení návštěvnosti. "Zejména nejznámější a nejnavštěvovanější turistické cíle Krkonoš, Sněžka a pramen Labe, zaznamenávaly svoje návštěvnické rekordy. V srpnu se pak Sněžka dostala do měsíčního průměru posledních sezon, ale je patrné zvýšení návštěvnosti lokalit v západních Krkonoších," popisuje Drahný.

NA VRCHOLU VÍCE NEŽ DESET TISÍC LIDÍ

Podle dat, která poskytují sčítače instalované na přístupových cestách na Sněžku, vystoupalo jen po Řetězové cestě, červeně značné turistické trase, i více než pět tisíc lidí denně. Například 12. června to bylo 5195 osob. V pěti letošních dnech to bylo více než 4000 lidí jen na této jedné cestě.

"Pokud sečteme všechny přístupové cesty na Sněžku, maxima bylo dosaženo 12. září, kdy sčítače zaregistrovaly 9400 osob. Jedná se přitom o počty turistů vystupujících na Sněžku pěšky. K tomu je třeba připočíst lanovku na Sněžku, jejíž kapacita může být až 2500 lidí denně. Absolutní návštěvnost vrcholu Sněžky tedy může být reálně více než deset tisíc osob," vypočítává Drahný.

Extrémní návštěvnost Sněžky podle něj zásadně ovlivňuje pěkné počasí. "Pokud počasí neláká k výletům, návštěvnost dramaticky klesá, často i na méně než deset procent běžných denních průměrů," vysvětluje.

KVŮLI SÍTÍM VYMIZELY PŘESTUPKY

Správa KRNAP přijala v letošním roce sérii opatření ve snaze zabránit ničení cenných ekosystémů na vrcholové části Sněžky. Instalovala ochranné sítě na samotném vrcholu, na úbočí i v sedle u bývalé Obří boudy. "Toto opatření fungovalo stoprocentně. V místech, kde byly sítě instalovány, vymizely přestupky související se vstupem do volného terénu a vegetace se viditelně vzpamatovala," tvrdí mluvčí Krkonošského národního parku.

Správa KRNAP rovněž navýšila počet laviček na Sněžce a posílila strážní službu. Po celou dobu letních prázdnin byl na vrcholu přítomen minimálně jeden strážce. "Zvýšili jsme také počet cedulí informujících návštěvníky o jedinečnosti a cennosti druhů rostoucích či žijících na Sněžce. V neposlední řadě jejich povědomí zvyšoval nově připravený leták, který poskytoval jasné informace, jak se na Sněžce chovat, aby příroda měla šanci přežít," doplňuje Radek Drahný.