Pět zraněných, dvě zdemolovaná auta a dvouhodinová uzavírka – to je účet vážné dopravní nehody, která se stala v pátek 26. listopadu na frekventované silnici I/33 z Hradce Králové do Náchoda. Bohužel je jen jednou z mnoha, tento hlavní tah plný polských kamionů patří mezi nejnebezpečnější silnice 1. třídy v Česku. Podle údajů Portálu nehod se na její 41kilometrové trase nachází hned devět rizikových míst, kde se často bourá. Za poslední dva roky zde došlo k 74 nehodám, které stály 48 lidí zdraví, nebo dokonce život.

Zrádné silnice 1. třídy

Příběh silnice 33, která je součástí mezinárodního tahu spojujícího Prahu s Varšavou, Pobaltím a Helsinkami, by mohl mít šťastný konec. Úsek z Hradce Králové do Jaroměře totiž na sklonku minulého roku nahradila dálnice. Jenže obchvat samotné Jaroměře kvůli majetkovým sporům stále nestojí, a tak tranzitní doprava směřující na Náchod a dále do Polska musí z dálnice sjíždět už před městem. A na sjezdu u Semonic kvůli změněné přednosti v jízdě dochází k dalším tragickým autonehodám.

Nerespektování přednosti v jízdě patří k vůbec nejčastějším příčinám nehod na českých silnicích. Co do počtu nehod i zranění drží prvenství nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky. Alarmující je také počet případů, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla. A velmi častým prohřeškem českých šoférů je nedodržování bezpečné vzdálenosti.

Rizikové Ústecko

Nejvíce rizikových míst se přirozeně nachází na komunikacích se silnou intenzitou provozu. Nepřekvapí tak, že v absolutních číslech vede Praha a Středočeský kraj, kterým vedou výpadovky z hlavního města. Po přepočtu na lidnatost ale vychází jako nejnebezpečnější region Ústecko. Za poslední roky zde došlo k 21 444 nehodám, což znamená 402 bouraček na sto kilometrů čtverečních a 2717 karambolů na sto tisíc obyvatel kraje.

Portál nehod, na kterém si může každý snadno dohledat místa, kde se nejčastěji bourá, neslouží jen řidičům. „Může sloužit i starostům, kteří zde mohou sledovat riziková místa včetně příčin a dbát nato, aby docházelo k jejich nápravě. Mohou si zde také dohledat podklady a argumenty s jejichž pomocí mohou obstát v rámci diskuzí o důležitosti investice do změn rizikových míst,“ uvádí Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která Portál nehod provozuje.