Hlídka dorazila na místo a zjistila, že soused přišel z hospody domů, pustil si nahlas hudbu a usnul. Hlídka muže vzbudila a ten hudbu bez reptání vypnul. Muž nedostal žádnou pokutu, strážníci záležitost vyřešili alespoň domluvou.