Zde bylo nalezeno 10 desetilitrových kanystrů pravděpodobně s vyjetým olejem a ředidly. Kolem byla skvrna o velikosti dvou metrů čtverečních. O události byl vyrozuměn odbor životního prostředí v Rumburku. Jednotka odvezla kanystry do Technických služeb Šluknov.